Styrelsemöte 3 2018 referat

Referat styrelsemöte 2018-04-28

Lördagen den 28 april var det dags för styrelsens tredje möte för året.

Innan ett kort referat från mötet presenteras vill vi passa på att påminna er alla om årets första golftävling, ICA Vårscramble, som äger rum söndag den 6 maj. Anmälningstiden går ut den 3 maj och ännu finns det platser att fylla. Tävlingen spelas som en scramble med 4-mannalag. Anmälan kan du göra här (länk).

Jubileumsdag

Boka av den 9 juni i din kalender för då ska vi fira 25-års jubileum på klubben hela dagen. Ett utförligt program kommer att presenteras inom kort.

Golfens Dag 26 maj

Även i år är Öregrunds golfklubb en av alla klubbar i Sverige som firar golfens dag den 26 maj. Mer information kommer inom kort.

Sponsorer

Klubben behöver hjälp med att få in fler sponsorer. Har du tips på företag du tror kan vilja sponsra? Eller kan du hjälpa till att ringa runt till några å klubbens vägnar? I så fall tag kontakt med kansliet på 0173-324 50 och prata med vår klubbchef.

Nivå greenfeeavgift

Nivån på greenfeeavgifter för våra korthålsmedlemmar är nu justerad inför säsongen.

 • Seniorer avdrag 100 kr på ordinarie greenfee

Nivå juniorer:

 • Juniorer betalar halv ordinarie greenfee

Rabatt vid spel med medlem

 • 50 kr per spelare i samma boll (dvs 1 medlem kan ha med sig max 3 gäster som får rabatt)

Pris för golfbilshyra justerad

 • 400 kr gäster utan intyg
 • 250 kr gäster med intyg
 • 300 kr medlemmar utan intyg
 • 150 kr medlemmar med intyg

Sportkommittén

Det finns platser kvar till alla läger och gröna-kortet-kurser. Läs mer om läger här (länk).

Information om ersättning startavgifter

Styrelsen har beslutat att ersätta utlägg för startavgifter i följande tävlingar:

 • Seriespel
 • DM
 • SM
 • Alla juniortävlingar som arrangeras av UGF/SGF

Inga andra kostnader ersätts i samband med dessa tävlingar.

 • Startavgifter på seniortouren (nationellt spel) kommer inte längre att ersättas. .

Tävlingskommittén

Tävlingsprogrammet är klart. Öregrund kommer även i år att delta i tävlingsutbytet. Vår tävling där andra klubbar kan vara med utan att betala greenfee är Flaggtävlingen den 6 juni. Du finner mer information om tävlingsutbytet på Upplands Golfförbunds sida (länk här). UGFs tävlingsutbyte är ett tävlingssamarbete mellan upplandsklubbar. Ingen greenfee på ingående tävlingar – endast anmälningsavgift för medlemmar i klubbar som ingår i utbytet.

Säkerhetsfrågor

Dagarna innan styrelsemötet genomfördes en säkerhetsvandring på banan med syfte att revidera det säkerhetsdokument som finns upprättat över banan. En ambition är att bland annat att försöka få till ett torn vid tee 47 på hål 8 och buskar/träd mellan hål 16/hål 13. I övrigt följer alla förändringar på banan den plan som är framtagen tillsammans med Pierre Fulke. Säkerhetsdokumentet kommer att presenteras när det är slutredigerat och godkänt av styrelsen. För övrigt följer Öregrunds GK Svenska Golfförbundets råd och regler för säker golf (länk).

Vid tangenterna Christina Ellesjö- Eriksson & Catharina Frostner 2018-04-29