Stort Grattis Markus Andersson till din HIO på hål 9

Grattis Markus Andersson Hallstaviks GK till din HIO på hål 9 den 10 september 2022!