Styrelsemöte 1 2018 (konstituerande) referat

Enligt önskemål från höstmötet 2017 kommer styrelsen från och med nu att förmedla information från styrelsemötena via referat i samband med mötet. Vi hoppas att vi genom det här kan nå ut med information till er medlemmar på ett bra sätt. Protokollen kommer inte att publiceras via hemsidan på grund av att de kan innehålla känsliga uppgifter. Däremot är du alltid välkommen att komma till kansliet och be att få läsa det aktuella protokollet när det är justerat och klart.

Från och med nu är sidan för er medlemmar öppen, dvs det krävs inget lösenord för att se material som ligger här. Flera medlemmar har frågat efter medlemsmatrikel vilket är material som du får be om i kansliet. Vi publicerar inte material som är personrelaterat med anledning av lagstiftning rörande personuppgifter.

Årets första möte är ett så kallat konstituerande möte. Det innebär att vi välkomnar våra nya styrelsemedlemmar och fördelar rollerna i styrelsen inför året. Du finner information om styrelsen här (länk till sida).

Fördelning roller/ansvar:

 • Ordförande: Sture Holmgren
 • Vice ordförande: Håkan Sjöberg
 • Kassör: Lennart Jacobsson
 • Tävling: Håkan Sjöberg
 • Klubb: Anders Forss
 • Marknad: Ulrika Forsberg
 • Sport: Christina Ellesjö-Eriksson
 • Webbansvarig och information: Catharina Frostner
 • Stefan Widén (suppleant) är med i tävling

Våra nya styrelseledamöter och suppleanter:

 • Andris Zarins (ledamot) kommer att ansvara för Bana och Anläggning
 • Jonas Sandström (suppleant) kommer att vara med i Bana och Anläggning
 • Per-Gunnar Sjöström (suppleant) kommer att arbeta tillsammans med Lennart vad gäller ekonomiska frågor

Ekonomi

Styrelsen har kostnadskontroll men har ej riktigt nått upp till uppställda mål under 2017. Inför 2018 är det viktigt att vi fortsätter arbeta med att attrahera nya medlemmar och sponsorer, vilka är våra största intäktsposter. Även greenfeeavgifter är en stor intäktspost som vi bör öka.

En möjlighet som vi ser är beslutet som gäller att friskvårdsbidrag kan användas till vissa aktiviteter inom golfen, exempelvis egen träning på drivingrange, golfkurser och års- eller säsongskort för korthålsbana. Du kan läsa mer om beslutet här på Svenska Golfförbundets sida (länk).

Anläggning

Kommittén stärks med fler medlemmar i och med att Andris och Jonas tillkommer i styrelsen. Kjell fortsätter arbeta inom klubben med fokus på bana och byggnader. Utöver det normala underhållet av bana och byggnader kommer fokus först och främst vara att färdigställa hål 1 och insatser på hål 12. Även frågor rörande miljö (recertifiering) och säkerhet kommer adresseras. Mer information från anläggning kommer löpande under året. Du kan läsa om banutvecklingen här (länk) och vårt miljöarbete här (länk).

Samtal fördes kring att aktivera medlemmar i vissa skötselfrågor (vilket även lyftes på höstmötet). Redan idag arbetar några medlemmar på att restaurera utemöbler vilket är mycket uppskattat. Om du vill du hjälpa till med mindre sysslor runt klubben tag då kontakt med Erik Forssell (0173-324 50).

Kansli

Under januari och februari kommer Erik börja titta på bemanning inför säsongen.

Marknad

Ulrika och Erik arbetar hårt på att säkra upp befintliga sponsorer samt att hitta nya då vi dessvärre tappat åtminstone en av våra större sponsorer. Vill du hjälpa till i marknadskommittén eller har tips på företag som kan tänkas vara intresserade av att vara sponsor tag då kontakt med Erik på kansliet (0173-324 50).

Klubb

 • Ny restauratör är på gång, mer information kommer när allt är klart.
 • Nyhetsbrev kommer presenteras 1 gång i månaden.
 • Tidningen kommer under april månad.
 • I år firar klubben 25 år (sedan ombildningen) vilket så klart ska firas. Vill du vara med i gruppen som ska planera aktiviteter för jubileumsåret hör av dig till Erik på 0173-324 50.
 • Golfens Dag är den 26 maj vilket vi återkommer till längre fram.

Sport

 • Årets handicaprevision är genomförd. Alla som är berörda har fått information om det. Vi har informerat via hemsidan om detta (länk).
 • Peter håller på med kursprogrammet inför året och klurar på hur bästa upplägget är samt hur vi når ut till er medlemmar. Vad vill du ha, vilka behov har du när det kommer till träning? Hör gärna av dig till Peter och berätta (0173-324 50).
 • Nya tag kommer att ske kring att få till en fadderkommitté.
 • En kurs i att lära sig slå längre kommer att presenteras längre fram.
 • Peter och seniorkommittén arbetar på ett upplägg för måndagsaktivitet.

Tävling

Första mötet för tävlingskommittén sker lördag 20 januari. Tävlingsprogram presenteras längre fram. Golfveckan är preliminärt förlagd till vecka 28. Vill du vara med i tävlingskommittén hör av dig till Håkan Sjöberg.

 

Vid tangenterna Catharina Frostner 2018-01-20.