Kallelse till Årsmöte/vårmöte 27 mars

Välkommen till årsmötet/vårmöte den 27 mars kl. 10

Mötet sker digitalt och anmälan görs via min golf. se mötet är upplagd som en tävling.
Mer information finns i följebrevet.

Välkommen
Styrelsen

Kallelse till Årsmöte våren 2021-03-27 (pdf)

Följebrev till årsmöteshandlingen 2021-03-27 (pdf)