Information från vårmötet (2018)

Klubbens vårmöte

Idag var det dags för klubbens vårmöte där hela 56 medlemmar närvarande.

(Nedan följer ett referat från mötet skrivet av Catharina Frostner.)

Vår ordförande Sture Holmgren inledde med att välkomna alla närvarande och speciellt Anneli Söderlund som tillsammans med sin son Tobias kommer att driva vår restaurang och kiosk i år. Du kan läsa mer om det i tidigare nyhet här (länk).

Ordförande började med att gå igenom verksamhetsberättelsen. Du finner årsmöteshandlingarna här (länk).

Några punkter från genomgången:

 • Vid årsskiftet 2017/2018 hade klubben 1 239 medlemmar.
 • Banan öppnades den 13 april förra året men det ser inte lika aktuellt ut i år. Kjell, Johan och Roger arbetar för fulla muggar med att ploga greener och ha fortsatt koll på grässtatus etc. Förhoppningsvis kommer vi kunna öppna banan i början av maj men vädrets makter styr så klart.
 • Arbetet med nya teeområden på hål 1 påbörjades under hösten vilket följde planen initialt. Sen började det dessvärre att regna ihållande vilket gjorde att arbetet stannade upp. Påbörjas igen i vår vilket kan innebära provisoriska teeområden innan allt är läkt.
 • På hål 17 har två av björkarna kapats ned som var framför allt var i spellinjen för de som spelar från tee 55. Syftet med den insatsen är att styra bort spel mot hål 12 och är säkerhetsrelaterad.
 • Vad gäller padelbanan fortsätter vi som föregående år, dvs styrelsen har valt att inte lösa ut optionen inför 2018. Det kvarstår 3 år på det 5-åriga avtalet.

Ekonomi

Vår kassör Lennart redogjorde för det ekonomiska resultatet för verksamhetsår 2017. Slutsatsen är att vi har koll på  kostnaderna. Däremot är det svårare att budgetera för intäkterna vilket vi nu ser i slutet av året. Klubben har fått in 430 000 mindre än budgeterat över helåret på intäkterna vilket är en stor besvikelse för styrelsen . Framför allt beror det här på att vi inför året inte vet hur många som väljer att avsluta sitt medlemskap, vilka som tillkommer ochs så vidare. Efter analys kan vi se att den största minskningen beror på avhopp plus kategoriändringar (familjemedlemskap och yngre 22-25 åringar).

Styrelsen kan även se att intäkter från sponsorer är svårare att generera nuförtiden. Vi märker av trenden att många företag ser över sina satsningar inom sponsring. Det påverkar så klart golfklubbens intäkter från sponsorer.

Marknadskommittén

Marknadskommittén efterfrågar förstärkning då det endast är två personer som arbetar med att få in sponsorer till klubben. Vill du medverka eller har tips på något företag som kan tänka sig vara sponsor kontakta då klubben på telefon 0173-324 50.

Övrig fråga

Styrelsen lyfte en övrig fråga och det vara att utse Britt Jernberg och Kjell Johansson till hedersmedlemmar. Det accepterades enhälligt av närvarande medlemmar.

Ny bridgekurs på gång

Ted Husberg passade på att informera om att det inom kort kommer starta upp en ny bridgekurs. Den kommer vara fredagar kl 13 i klubbhuset. Mer information kommer inom kort i vårt nyhetsbrev.

Information om Mutomo Charity

Vårmötet avslutades med ett mycket intressant föredrag av Sten Kvarfordh om arbetet inom den ideella föreningen Mutomoprojektet. Som ni alla kanske vet är det 10-årsjubileum för tävlingen som går av stapeln på fredagen under golfveckan. Sten passade på att tacka klubben och framför allt alla medlemmar att man får möjligheten att ha tävlingen under golfveckan. Det är en väldigt populär tävling och den har bidragit med ca 350 000 till verksamheten i Mutomo.

Läs mer om Mutomoprojektet på deras hemsida här (länk)

Idén till verksamheten startade 2001 genom Sten Kvarfordhs volontärarbete på Mutomo Mission Hospital som tandläkare i Läkarbankens regi. Tandläkarverksamheten fortsatte i perioder under fem år. Redan 2001 insåg Sten Kvarfordh de stora sociala problem som fanns i Mutomo. Det var en jordbruksbygd utan industriell verksamhet, dålig infrastruktur och en befolkning där 70 % levde på under 1 USD per dag, dvs existensminimum. Området är  ungefär lika stort som Uppland och här bor cirka en kvarts miljon innevånare

I samarbete med pålitliga lokala personer har Mutomoprojektets verksamhet successivt byggt ut till vad den är idag. Verksamheten fokuserar på sex områden:

 • Vattenförsörjning
 • Skolor
 • Idrott
 • Hållbar utveckling:
  • mikrokrediter
  • Barnfond/fadderbarn
  • familjeplanering

Du som vill hjälpa Mutomo hjälpa

För att genomföra hjälp till hållbar utveckling i Mutomo behövs ekonomiskt stöd. Alla gåvor, stora som små, är välkomna. OBservera att organisationen endast har 2 % administrationskostnad.

Så här kan du bidra:

 • Bidrag rörande alla ändamål kan insättas på något av våra 90-konton.
  • BankGiro 900-2452
  • PlusGiro 90 0245-2
  • Swish 123 900 2452
 • Önskar du att öronmärka ditt bidrag för visst ändamål till verksamheten, ange det vid inbetalningen.