BLI MEDLEM I ÖREGRUNDS GOLFKLUBB

Du är varmt välkommen att bli medlem i Öregrunds golfklubb. Klubben erbjuder flera olika alternativ till medlemskap. Kansliet, som du når på telefon 0173-324 50, hjälper dig gärna med mera information.

  • Registreringsavgift vid försäljning av spelrätt: 200 kr
  • Registreringsavgift vid uthyrning av spelrätt: 1 000 kr
  • Registreringsavgift för korthålsmedlemskap: 200 kr

Från och med 2018 kan du använda friskvårdsbidraget till spelavgift (årlig avgift för golfspel, exklusive medlemsavgift). Läs mer om det här på vår sida om Golf är friskvård (länk).

Dela upp årsavgiften
För den som önskar finns det ett sätt att dela upp årsavgiften i sex eller tolv betalningar, för egen del eller för hela familjen. Ett företag har den tjänsten, som har en kostnad men även förmåner. Sök på: golf.se/MoreGolf

Spelrätt

En spelrätt ger innehavaren rätt att använda banan, förutsatt att man betalat medlems- och årsavgiften för innevarande år.

ÖREGRUNDS GK

Sandviks Gård

742 91 Östhammar

Telefon: 0173-324 50

info@oregrundsgk.com

Årsavgift 2022
Medlemsavgifter 2022
KategoriAvgift
Seniorer5 400 kr
Seniorer + 80 år3 600 kr
Yngre seniorer 22-25 år3 200 kr
Äldre junior 18-21 år2 200 kr
Yngre junior 13-17 år1 500 kr
Knatte 12 år och yngre900 kr
Korthålsbana1 400 kr
Familjemedlemskap
(gäller för 2 föräldrar och juniorer t o m 21 år som är mantalsskrivna på samma adress)
12 300 kr