Medlemsutveckling Öregrunds GK

På höstmötet den 25 november 2017 berörde vi området medlemsutveckling. Det rådde då delade meningar kring hur utvecklingen hade sett ut vid jämförelse mellan åren. Vi har nu tagit fram underlag från vårt system och du finner utvecklingen i nedanstående graf:

Som vi nämnde på höstmötet nöjer vi oss naturligtvis inte med rådande situation. Vi arbetar oförtrutet vidare med att försöka locka medlemmar till vår förening. Har du idéer kring hur vi kan nå ut till flera tag då kontakt med Erik Forssell (0173-324 50).