KOMMITTÉER

En förening är beroende av ideella krafter som hjälper till. Inom vår golfklubb finns det gott om sådana krafter, men det finns rum för fler engagerade eldsjälar! För att ytterligare förbättra klubbens ekonomi, banans kvalitet och höja trivseln, vill vi få fler engagerade i klubbens verksamhet. Det finns flera olika sätt du kan engagera dig i klubblivet beroende på vilka hjärtefrågor du har. Engagemanget är en perfekt inkörsport för att komma in i gemenskapen samtidigt som du bidrar till klubbens utveckling. Läs mer på ”Engagera dig i klubben ”>>

Senior

Kai Johansson

Ulla Bergström Johansson
Mats Strand – kassör herrar
Mona Norberg – kassör damer
Jan Hedin
Birgitta Hedin
Jan Grabe

Britt-Marie Källström (ekonomiredovisning)

Tävling

Håkan Sjöberg
Catarina Ek
Catharina Frostner
Cecilia Sjöberg
Birgitta Hedin
Jan Hedin
Jan Häggström
Jan Westlund
Lars Ek
Lars-Johan Eriksson
Mikael Jansson
Per-Gunnar Sjöström
Stefan Widén
Sture Lindström
Thomas Backlund