Kallelse till Vårmöte 2018

Kallelse till Vårmötet 2018

Lördagen den 24 mars klockan 10.00 i restaurangen på Öregrunds Golfklubb

Vi har även i år valt att distribuera årsmöteshandlingarna enligt nedan för att spara på golfklubbens kostnader.

Handlingarna till årsmötet finns tillgängliga fr.o.m. 3 mars, 2018 på följande sätt:

  1. Via klubbens hemsida http://www.oregrundsgk.com/medlemssida/
    • Årsmöteshandlingarna ligger under ”Handlingar årsmöten” som en PDF-fil för utskrift eller som du kan läsa direkt i datorn.
  1. Beställas via e-post info@oregrundsgk.com
  2. Genom besök på klubbens kansli eller beställas per telefon 0173-324 50.

 

Välkomna önskar styrelsen