God Jul & Gott nytt år

Nu börjar det bli dags att summera golfåret. Efter en kall vår blommade banan ut med bra  fairways och snabba greener. De förändringar som gjorts på banan fick ett positivt bemötande och det är glädjande att vårt ekonomiska läge fortsätter vara gott.

På kansliet sker stora förändringar inför nästa år och vi hälsar Erik Forssell hjärtligt välkommen som ny klubbchef från och med 1 januari 2018. Samtidigt vill vi passa på och tacka våra fantastiska medarbetare Kjell och Britt som båda slutar i kansliet efter ca 20 år vardera. Bägge två har genom sina insatser varit oerhört viktiga i arbetet att bygga upp klubben till vad den är idag.

Å styrelsens vägnar ber jag att få tacka alla medlemmar, gäster, sponsorer, kommittéledamöter och funktionärer en riktigt

God Jul och ett Gott Nytt År
Sture Holmgren
Styrelseordförande