Om detta är valt syns nyheten på framsidan

Lyckad städdag

Vi var 31 st som krattade, städade, demonterade och röjde sly mm, trevlig stämning hela dagen och klubben bjöd på gulaschsoppa med smör och bröd.

Ett stort tack till alla som kom,

Hälsningar Andris Zarins

 

Drivingrangen öppen för säsongen

Nu har vi öppnat drivingrangen för säsongen.

För att betala i bollautomaten gäller följande:

 • Polletter
 • Bollkort
 • Betalkort (Visa, Mastercard osv.)

Lycka till med träningen,

Kjell Johansson

Åtgärder på utslagshuset påbörjat

Idag kunde vi äntligen vända taket på utslagshuset, nu är taket redo för demontering.

Samt att vi får hoppas på att vädret blir mer gynnsamt till på lördag, för så här ser du ut just nu.

Nyhetsbrev nr 3 2019

Här kommer nyhetsbrev nr 3 2019. Nyhetsbrevet innehåller följande rubriker:

 • Ordföranden har ordet
 • Rapport från styrelsemöte den 16 mars
 • Rapport från vår-årsmöte den 23 mars
 • Rapport från marknadskommittén
 • Rapport från seniorkommittén
 • Rapport från bana / anläggning
 • Städdag den 13 april
 • Lär dig mer om de nya reglerna
 • Frivilliggrupper (Påminnelse)
 • Erbjudande till klubbens medlemmar
 • Bridgekursen bättre spel

För att ta del av informationen klicka på det bifogade dokumentet: Medlemsinformation nr 3 2019 (pdf)

Golfhälsningar

Anders Forss

Klubbkommittén

Vildsvin på golfbanan

Nu har vi haft påhälsning av vildsvin på golfbanan. De områden som är skadade är bl.a. ruffen på hål 6 och 13 samt några mindre skador på fairway på hål 6 och 7.

Dags för damupptakt 28 april

Välkomna alla damer till vår traditionella DAMUPPTAKT där vi vänder oss till alla klubbmedlemmar oavsett ålder och handicap!

Vi inleder med en tre-manna-bästboll över 9 hål kl. 09.30.

Anmäl både spel och lunch via Golf.se. Betala 50 för spel och 85 kr för lunch. Ange fisk eller kött.

Har du inte hunnit putsa klubborna men gärna vill vara med på den gemensamma lunchen är du hjärtligt välkommen till klubben kl. 13.00. Där ”bjuds” vi på en god lunch och alla får tillfälle att möta vår nya krögare. Anmäl dig i receptionen 0173-324 50.

Traditionellt blir det mannekänguppvisning och presentation av säsongens program, som i år innehåller lite nyheter!

VÄLKOMNA!

DAMKOMMITTÉN

Referat från årsmöte vår 2019

Ordförande Håkan inledde med att hälsa alla välkomna till vårårsmötet där 41 medlemmar närvarande.

Korta punkter från 2018:

(Allt material finner du i handlingarna som skickades ut inför mötet: Årsmöteshandlingar vår 2019)

 • Padelbanan är inköpt och kommer drivas i egen regi från och med nu.
 • Ca 45 ungdomar har deltagit i juniorträningar under 2018.
 • Klubben har ett omfattande deltagande i regionens seriespel med 14 lag. En stor eloge till alla som engagerar sig i det.
 • 100 medlemmar omfattades av den årliga handicaprevisionen.
 • 98 stycken spelade klubbmästerskapet i augusti.
 • 14 öppna klubbtävlingar arrangerades med ca 1 800 deltagare totalt vilket bidragit till vår intäktssida.
 • Efter beslut fattat av styrelsen kommer ingen klubbtidningen att skickas ut till medlemmarna under 2019. Detta då det är en stor utgift och kräver stor arbetsinsats.
 • Seniorpower – träning där ett 70-tal kommit och tränat tillsammans. Under 2019 kommer detta äga rum på fredagar. Läs mer här:  Senior Power (pdf) och Senior Power program 2019 (pdf)
 • Vattentillgången – Resultatet efter undersökningar som gjorts av anläggningskommittén är att det finns ingen möjlighet att bygga dammlucka vid 12:ans damm just nu. En åtgärd i år blir därför att vi ska försöka pumpa vatten från dammen vid 12:an till 8:ans damm tidigare så man inte hamnar i situationen med tömd damm vid 8:an. Anläggningskommittén kommer fortsätta arbeta på att hitta lösningar på

Ekonomi

 • Rörelseresultatet 992 000 minus jämfört med 273 000 från föregående år. Mycket av det här beror på värmen som var vilket påverkade shop, greenfee och tävlingsintäkter. Dessutom tappade vi mycket på intäkter från sponsorer.
 • Det sistnämnda ser vi nu att engagemanget från den nyetablerade företagsgruppen redan har förändrat jämfört med föregående år. De arbetar mycket aktivt på att bibehålla redan befintliga sponsorer samt att locka nya till att ingå i företagsgruppen.
 • Vi bibehåller shopen på samma sätt som tidigare år. Vi kommer fortfarande ha ett varierat utbud i shopen men fokusera på målet att sänka lagervärdet markant.
 • Likvida medel 324 000 kr att jämföra med år 2017 då vi hade 1 204 000 kr. Förklaring är samma som ovan.

Hedersmedlem

 • Sture Holmgren blev utnämnd till hedersmedlem efter sina insatser som ordförande för golfklubben.

Presentation ny krögare

Vår nye krögare Thomas Pettersson presenterade sig. Han ser fram emot en bra säsong tillsammans där ambitionen är att ha öppet lika mycket som receptionen. Kommer satsa på att ha dagens rätt, sallader och viss a la carte, allt tillagat på bra råvaror. Thomas planerar även att ha öppet för julbord och för bokningar off-season.

Vad gäller kiosken är ambitionen att ha åtminstone bemannat på onsdagar och givetvis helgerna  Utöver det blir det en bedömning allteftersom erfarenhet.

Det kommer att gå att betala med kontanter, kort och swish.

Har du önskemål eller frågor prata gärna direkt med Thomas

Nya regler

Du har väl inte missat att det är nya regler för golfspel från och med 1 januari 2019. Du finner mer information via vår hemsida där vi har nya lokala regler publicerade och förbundet sida ”Nya regler 2019”

Den 27 april är det regelgenomgång på klubben. Du kan anmäla dig via golf.se här –>

Städdag den 13 april

Den 13 april kl 10 kommer vi ha en städdag på banan (med reservation för att vädret tillåter). Vi uppmanar alla som kan att vara med och kratta och plocka i ordning inför säsongen.

Information från valberedningen

På höstmötet valdes som valberedning för 2019 Christina af Ugglas, Sture Lindström och Janolof Lundholm (sammankallande). Vi tackar för detta förtroende.

Vi har nu gjort en planering av årets arbete. Juli och augusti blir två intensiva månader då vi kommer att träffa alla i styrelsen. Detta för att sedan ha ett förslag klart till slutet av september som skall presenteras på höstmötet.

Året 2018 präglades av en viss turbulens på klubben. Vi ser 2019 som ett år då vi ska konsolidera oss i klubben för att kunna gå framåt på ett bra sätt. Där ser vi att samverkan mellan styrelse och kommittéer kommer in som en viktig fråga, liksom styrelsens storlek. Sedan behöver man också se hur vi långsiktigt ska hantera marknadssidan. Valberedningen har naturligtvis inte detta inom sitt ansvarsområde, men en god samverkan mellan valberedningen, styrelse och kansli är nödvändig för att vi ska kunna arbeta fram bästa möjliga förslag till höstmötet.

Har ni tankar och idéer kring bra krafter för styrelsearbetet eller kommittéer – skicka ett mail till oss på valberedningen@oregrundsgk.com, ring eller skicka ett sms (du finner kontaktuppgifter här på valberedningens sida –>. Vi är tacksamma för alla tips!

Valberedningen har ett viktigt uppdrag att föreslå vilka personer som ska utgöra klubbens styrelse samt klubbens revisorer. Genom detta arbete bidrar vi till att skapa en plattform för en god utveckling inom klubben.

Kampanj Golfhäftet få en handske på köpet

Bäste medlem!

Nu kan du köpa Golfhäftet och få en Wilson golfhandske på köpet! Kampanj gäller 21 mars till 1 maj.

Med Golfhäftet får du mer Golf för pengarna. Över 950 banor är anslutna i Europa och på dessa får du som kortinnehavaren 50% rabatt på ordinarie greenfee.

Köp 1 st Golfhäftet 2019 för 495 kronor och få en golfhandske på köpet.

Du stödjer klubben genom att beställa Golfhäftet direkt av oss!

Du beställer enkelt genom att:

Varmt välkommen till klubben!