Om detta är valt syns nyheten på framsidan

Referat från styrelsemötet 23 jan.

Lördagen den 23 januari klockan 10.00 höll styrelsen sitt första möte för året. 

Reflektioner från höstårsmötet
Mötet hölls för första gången digitalt och fungerade i huvudsak bra.

Diskuterades hur styrelsen skulle arbeta med de motioner som antogs vid årsmötet. 

Ekonomi
P-G Sjöström redovisade det preliminära resultatet för 2020. Mycket glädjande ser rörelseresultatet ut att bli ett plus på ca 1,5 miljoner kr, vilket är ca 1,2 mkr bättre än budget och ca 1,5 mkr bättre än 2019.

De totala intäkterna blev rekordhöga 11 mkr och likviditeten vid årets slut var ca 2 mkr, vilket är ca 1,5 mkr bättre än förra årsskiftet.

Antal medlemmar uppgick till 1244 vilket var 122 fler än året innan.

Sammantaget kan vi glädja oss åt ett jättebra 2020 där alla, ingen nämnd ingen glömd,
gjort ett fantastiskt fint jobb.

Anläggning
Renovering av omklädningsrummen är i princip klar.

Grunden är lagd för utbyggnaden av klubbhuset, under vecka 2 påbörjas själva byggnationen. Klubbhuset kommer vara klart den 1 april. Frivilliggruppen kommer att bistå med golvläggning och inredning.

Padelbana nummer två är i uppstartsfas. I samband med färdigställandet av den nya banan kommer ny matta att läggas även på den gamla banan.

På korthålsbanan pågår arbete med trädplantering samt skapande av kullar och bunkrar.

18 hålsbanan slopades om under hösten 2020 och detta medför att vi behöver se över skyltar, scorekort mm.

Marknad
Rapporterades att ett omfattande arbete nedlagts avseende kontakter med befintliga och nya sponsorer till klubben. Det ser än så länge hoppfullt ut.

Verksamhetsplaner
Samtliga kommittéer arbetar med verksamhetsplanerna för 2021.

Måndagen den 18:e jan öppnar restaurangen

Måndagen den 18 jan öppnar restaurangen för lunchservering.

Öppet varje vardag mellan kl. 10:30 – 14:00

Menyn finns på vår hemsida

Varmt välkomna

Ann och Siri

Nu finns det skidspår på golfbanan

Idag så spårade Johan upp skidspår på golfbanan.

Nu hoppas vi på sol och fina dagar att nyttja i skidspåren

Lena
Klubbchef

 

Medlemsfakturor börjar skickas ut

Nu börjar vi skicka ut medlemsfakturor för 2021.
I år kommer de att skickas via E-post så håll utkik i din mejlkorg.

Receptionen och kansliet är stängt från den 23 dec. och öppnar åter måndagen den 11 jan.
Lena och Ulrika

Utbyggnad av klubbhus

Efter årsmötets beslut i lördags att klubbhuset får byggas ut startade frivilliggruppen med att ta bort alla plattor idag.
Tungt jobb men toppen bra eftersom det varken är tjäle eller snö att tampas med.

Bra jobbat

Årsmötet genomfört digitalt

Nu är vårt första digitala årsmöte genomfört och efter lite tekniskt strul och headset som inte fungerade så kom vi igång.

Vi från styrelsen är glada över att tekniken fungerade och vi riktar ett stort tack till JanOlof Lundholm som har varit till en otrolig bra hjälp och vår stötte pelare inför denna dag.

Lite kort från årsmötet som beslutade bl.a. följande:
att medlemsavgiften ska vara oförändrad.
att klubbhuset ska byggas ut.
att vi ska bygga en padelbana till.
att vi fortsätter med renoveringen av omklädes rummen vid driving rangen
att vi utvecklar övningsområdet och korthålsbanan
att det sker en delfinansiering av ny bevattningsanläggning.

Motionerna antogs enligt styrelsens förslag.

Protokoll kommer inom kort och kommer att läggas ut under medlemssidan.

Styrelsen.

Nyhetsbrev nr 11

Medlemsinformation nr11 2020
Hej
Här kommer årets elfte nyhetsbrev för 2020. Nyhetsbrevet innehåller följande rubriker:
– Klubbchefen har ordet
– Senaste nytt från klubben
– Höstårsmöte lördagen den 5 december klockan 10.00
– Rapport från Bana/anläggning
– Rapport från Marknad/Företagsgrupp
– Glädjande nyheter och medlems- och gästenkäterna
– Rapport från Seniorkommittén
För att ta del av informationen klicka på det bifogade dokumentet.
Golfhälsningar
Anders Fors
Klubbkommittén

Black Friday erbjudande Golfhäftet 2021med plus

Erbjudande om att köp 2 Golfhäften och få plus på köpet + en valfri gåva.

Om du följer denna länk kommer du till beställning av Golfhäftet via klubben.
www.oregrundsgk.com/golfhaftet/ 

Bollplockning av dykare

Vi har 6 st dykare som är här och plockar boll ur våra dammar.
Bara i 10:an damm hittade de 30 000 bollar, inte dåligt.
De kommer även att dyka i de övriga dammarna under kommande veckan.