Om detta är valt syns nyheten på framsidan

Nyhetsbrev nr 3

Hej

Här kommer årets tredje nyhetsbrev för 2021. Nyhetsbrevet innehåller följande rubriker:

–          Ordföranden har ordet
–          Rapport från årsmötet lördagen den 27 mars
–          Nytt från klubben
–          Rapport från Tävlingskommittén
–          Rapport från Sportkommittén
–          Rapport från Marknad / Företagsgrupp
–          Rapport från Seniorkommittén
–          Rapport från Damkommittén

För att ta del av informationen klicka på det bifogade dokumentet.
Medlemsinformation nr3 2021 (pdf)

Golfhälsningar
Anders Fors
Klubbkommittén

Driving rangen är öppen

Nu har vi öppnat driving rangen

Välkommen

Lena Lantz
Klubbchef

Referat från styrelsemötet 18 mars

Torsdagen den 18 mars klockan 18.00 höll styrelsen sitt tredje möte för året.

Vår-årsmöte lördagen den 27 mars klockan 10.00
Just nu arbetas det febrilt med att förbereda för årsmötet som även den här gången kommer att ske digitalt.
Årsmötet är upplagt som en tävling i GIT, välkommen med anmälan.

Ekonomi
Vi kan mycket glädjande rapportera att verksamhetsåret 2020 på många sätt var ett rekordår. Ett par av de viktiga nyckeltalen visar att rörelseresultatet blev plus 1,370 mkr och likviditeten ökade till drygt 2 mkr.

Anläggning
Sista händerna läggs i dagarna på att färdigställa omklädningsrummen, de kommer vara helt färdiga i god tid innan säsongstart.

När det gäller utbyggnaden av klubbhuset så har arbetet i stort flutit på bra. Dock kommer inte färdigtidpunkten den 1 april att hålla, det blir en viss förening.

Anläggningsarbete för padelbana nummer två har påbörjats. Vi kan konstatera att det inte behövs något sprängningsarbete då inget berg dykt upp. Som det ser ut nu så kan gjutningsarbetet påbörjas nästa vecka. Under mötet togs beslut om att byta matta på den gamla banan dels på grund av att den börjar bli sliten dels för att det blir lite billigare att få det gjort när entreprenören ändå är på plats.

Ansökan om bidrag från Jordbruksverket
Klubben förbereder för att lämna in en ansökan till Jordbruksverket och försöka få bidrag till vår planerade renovering av bevattningsanläggningen.

Marknad
Arbetet har fortskridit på ett framgångsrikt sätt.

Tävling
Förberedelserna för att kunna genomföra planerat tävlingsprogram pågår för fullt. Läget just nu är dock att SGF inte tillåter något tävlingsspel överhuvudtaget, detta gäller till 11 april men förlängs en månad i taget så länge behov av förbud finns.

Sport
Rapporterades om stort intresse för de planerade kurserna. Någon damtävling har redan fullbokats och vi har lagt till ytterligare ett kurstillfälle.

 

Nu börjar vi bygga Padelbana nr. 2

Idag den 16 mars sattes grävskopan i marken för start av byggnation av Padelbana nr. 2

Vi ser fram emot en härlig vår och padelbanan ska vara spelbar i slutet av april.
Lena Lantz
Klubbchef

Utbildningssidorna är uppdaterade, ytterligare ett damläger!

Intresset för utbildning är stort, de första 2 damläger är nästan fulltecknade, så nu erbjuder vi ytterligare en träningshelg för damer, 4-6 juni!

Kansliet stängt för besök tom 26 mars

Kansliet är stängt för besök from 10 mars – 26 mars. pga ombyggnation av klubbhus.
Vi finns nåbara på telefon mellan kl. 9:00   – 15:00, 0173 – 324 50 och via mejl, info@oregrundsgk.com

Lena Lantz
Klubbchef

Årsmöteshandlingar till vår årsmötet 27 mars

Nedan finns årsmöteshandlingar till vårmötet den 27 mars kl. 10:00 som sker digitalt via Zoom.

Observera att anmälan till mötet sker via min golf senast den 24 mars kl. 22:00
Frågor till mötet ska vara kansliet tillhanda senast den 22 mars.

Mer information om det digitala mötet finns under fliken medlemmar/medlemssidan
Årsmöteshandlingar vårmöte 2021 (pdf)

Övrig fråga nr 1 till årsmötet 27 mars 2021 (pdf)

Nyhetsbrev nr. 2

Hej

Här kommer årets andra nyhetsbrev för 2021. Nyhetsbrevet innehåller följande rubriker:
–          Klubbchefen har ordet
–          Möjlighet att delbetala årsavgiften
–          Idéer för att skapa en välkomnande miljö
–          Rapport från Bana / anläggning
–          Rapport från Tävlingskommittén
–          Rapport från Marknad / Företagsgrupp
–          Rapport från Seniorkommittén
–          Erbjudande från Alewalds:  Alewalds erbjudande (pdf)

För att ta del av informationen klicka på det bifogade dokumentet.

Medlemsinformation nr2 2021 (pdf)

Golfhälsningar
Anders Fors
Klubbkommittén

Arbete på banan hål 4 och hål 7

Nu har vi rensat i dammen på hål 4 och dikat ur på hål 7

Det blev väldigt bra

        

Rensning av dammen hål 4                                   Arbetet är klart hål 4                                            Dikning av hål 7

Referat från Styrelsemötet 18 feb

Torsdagen den 18 februari klockan 18.00 höll styrelsen sitt andra möte för året.

Ekonomi
Årsbokslutet för 2020 är i det närmaste klart, presentation av detta görs vid nästa styrelsemöte. Det kommer sedan att presenteras vårårsmötet den 27 mars.

 Anläggning
De renoverade omklädningsrummen har blivit väldigt fräscha, vi inväntar leverans av nya klädskåp vilka kommer monteras av frivilliggruppen.

När det gäller utbyggnaden av klubbhuset så har arbetet flutit på bra, takläggning är gjord och har isolerats. Inom kort tas hål upp i befintlig yttervägg vilket gör att Lena och Ulrika kommer arbeta hemifrån en hel del den närmaste tiden. Preliminär färdigtidpunkt är 1 april.

Våra skidspår har varit väldigt populära vilket har gjort att våra parkeringsplatser ibland varit helt fulla.

Roger och Johan har inte kunnat arbeta på banan utan ägnat sig år att serva våra maskiner så de är i topptrim till säsongen startar.

Marknad
Arbetet har fortskridit på ett framgångsrikt sätt. Stor del av de budgeterade intäkterna är säkrade. Marknadskommittén kommer träffas inom kort för att diskutera hur man skall avlasta Kai i arbetet med sponsorerna.

Tävling
Tävlingsprogrammet för 2021 kommer vara mycket likt förra årets. Förutsättningen för att kunna genomföra våra planer är att myndigheterna inte sätter stopp för våra aktiviteter.

Sport
Beslut om i vilken omfattning klubben skall stå för anmälningsavgifter till seriespel, DM, juniorlagstävlingar samt individuellt deltagande i SM, Seniortouren och övriga scratchtävlingar togs.

Punkter från årsmötet
Rapporterades att ingen medlem svarat på den ”efterlysning” som gjordes i januari månads nyhetsbrev rörande mer välkomnande miljö när man kommer till klubben. Beslutades att göra ett nytt försök i nästa nyhetsbrev.

När det eventuellt gäller bildande av egen kommitté för Padel så jobbar Håkan Sjöberg vidare med detta. Han kommer presentera ett förslag för styrelsen vid ett kommande styrelsemöte.

Styrelsen har påbörjat arbetet med en mer långsiktig plan (5 år) för klubben. Ekonomiansvarig Börje Ericsson anmälde att han, från respektive kommitté, önskade en lista på tänkta investeringar de kommande fem åren.