Används på medlemssidan

Styrelsemöte 2 2019 (referat)

Lördagen den 16 februari hade styrelsen årets andra möte. Nedan finner du några punkter som diskuterades.

Rekrytering receptionspersonal inför sommaren

Det pågår rekrytering av anställda inför sommaren. Glädjande kan vi meddela att bland annat Ulrika Forsberg kommer att arbeta 75 % i receptionen under kommande säsong.

Övergång till att bli kontantfria

Under säsongen kommer receptionen att påbörja en övergång till att vi ska bli kontantfria så långt som möjligt.

Diskussion om ”no show”

Flera klubbar i Sverige använder sig av avgift för så kallad ”no show”. Det vill säga att om du inte kommer på din bokade tid blir du debiterad en avgift. Styrelsen diskuterade om även Öregrunds GK skulle införa detta säsongen 2019. Vi landade dock i att vi först och främst ska bli hårdare på att följa våra befintliga regler kring speltider. En påminnelse om dem är:

 • Du ska anmäla din ankomst i receptionen senast 30 minuter före bokad starttid.
 • Receptionen äger rätt att sätta in köande spelare om angivna tider ej hålls.
 • Receptionen kan också sätta ihop tvåbollar till fyrbollar för att få jämnare flyt på banan

Spel utan att ha erlagt greenfee

Styrelsen är eniga om att spelare som ertappas på banan utan att ha betalat greenfee får betala dubbel greenfee samt att vi anmäler det till deras hemmaklubb.

Golfens Dag 25 maj

Även i år kommer Öregrunds GK vara med och arrangera aktiviteter på golfens dag som är den 25 maj.

Tävlingsprogrammet

Tävlingskommittén har tagit fram ett program för året. Styrelsen kommer att besluta om det på nästa möte den 16 mars. I stort kan sägas att det ser ut som föregående säsong. Golfveckan kommer att äga rum vecka 28.

Arbetsgrupper för ideella

Klubbkommittén har satt samman ett förslag för att vi äntligen ska komma igång mer organiserat med att använda ideella krafter till olika arbeten på vår anläggning. Är du intresserad så kommer mer information i nästa nyhetsbrev den 28 februari.

Grillmiddag 17 juli

Boka in den 17 juli i era kalendrar. Då planerar vi för informations- och grillkväll på golfklubben.

Styrelsemöte 1 2019 (konstituerande) referat

Årets första möte är ett så kallat konstituerande möte. Det innebär att vi välkomnar våra nya styrelsemedlemmar och fördelar rollerna i styrelsen inför året. Du finner information om styrelsen här (länk till sida).

Fördelning roller/ansvar:

 • Ordförande: Håkan Sjöberg
 • Vice ordförande: Per Gunnar Sjöström
 • Kassör: Per Gunnar Sjöström
 • Bana och anläggning: Andris Zarins
 • Klubb: Anders Forss
 • Marknad: hanteras av marknadsgruppen bestående av Kai Johansson, Håkan Ahlström och Claes-Håkan Sandberg.
 • Sport: Christina Ellesjö-Eriksson
 • Webbansvarig och information: Catharina Frostner
 • Stefan Widén (suppleant) var ej med på mötet därmed är inte kommitté beslutad ännu

Våra nyinvalda styrelseledamöter och suppleanter:

 • Lars-Johan Eriksson kommer att ansvara för tävlingskommittén
 • Ulla Bergström Johansson kommer att vara del av klubbkommittén
 • Peter Larsson var ej med på mötet därmed är inte kommitté beslutad ännu
 • Hans Classon var ej med på mötet därmed är inte kommitté beslutad ännu

Ekonomi

Inför 2019 har PG tagit över efter Lennart som ny kassör. Vi konstaterade att vi ej har nått upp till uppställda mål under 2018 vilket främst kan härledas till tapp inom kategorierna medlemsavgifter, greenfeeintäkter och sponsorintäkter. Styrelsen har kostnadskontroll men inser vikten av att vi måste arbeta hårdare med att attrahera och behålla nya och befintliga medlemmar samt att locka greenfeegäster till vår bana. Här kan nämnas att Öregrunds GK numera även är ansluten till Golfhäftet vilket vi hoppas kan locka ännu fler att besöka vår bana. Vad gäller arbetet med att locka sponsorer till vår förening har marknadsgruppen arbetat hårt under slutet av hösten och där ser vi redan goda resultat.

Anläggning

Positivt är att våra dammar nu är välfyllda med vatten. Negativt är att stormen Alfrida ställde till det en hel del även för oss. En hel del träd fälldes och dessvärre tog stormen även är vårt utslagshus vid drivingrangen och det är nu ett minne blott (totalförstört).

Mer information från anläggning kommer löpande under året. Du kan läsa om banutvecklingen här (länk) och vårt miljöarbete här (länk).

Kansli

Klubbchef Lena tillträdde sin tjänst 10 januari med lite tjuvstart i slutet av föregående säsong. Det är mycket att sätta sig in i men allt känns bra så här långt. Rekrytering av anställda till kansliet inför säsongen har påbörjats.

Marknad

Som redan nämnts arbetar marknadsgruppen med Kai Johansson i spetsen mycket hårt på att locka sponsorer till föreningen. Gruppen har satt samman ett gediget program för företagen att ta del av där första företagsträffen är planerad till den 1 februari på golfklubben. Den 26 april är planen att genomföra en nätverksträff och workshop i Societetshuset i Öregrund.

Klubb

 • Ny restauratör är på gång, mer information kommer när allt är klart.
 • Nyhetsbrev kommer presenteras 1 gång i månaden på samma sätt som under 2018

Återigen pratade styrelsen om att komma igång med arbetsgrupper där vi kan aktivera medlemmar i vissa skötselfrågor. Redan idag arbetar några medlemmar med detta men vi inser att det finns fler intresserade och fler arbetsområden. Om du vill du hjälpa till med mindre sysslor runt klubben tag då kontakt med Lena Lantz (0173-324 50). Vi kommer även inom kort informera om datum för uppstartsmöte för alla er som vill hjälpa till på olika sätt.

Sport

Padel

 • Vi har köpt padelbanan vilket möjliggör för klubben att anordna evenemang och aktiviteter även här.

Tävling

Första mötet för tävlingskommittén sker söndag 20 januari. Tävlingsprogram presenteras längre fram. Golfveckan är preliminärt förlagd till vecka 28 och KM 24-25 augusti. Vill du vara med i tävlingskommittén hör av dig till Lars-Johan Eriksson.

Vid tangenterna Catharina Frostner 2018-01-19.

Referat från årsmöte höst

Höstmötet inleddes med att ordförande Sture Holmgren hälsade alla välkomna. Det var en väldigt stor uppslutning av medlemmar, totalt var det 58 personer som kom, väldigt roligt.

Ny klubbchef Lena Lantz presenterade sig.

Årets valärende till ordförande och styrelse blev följande personer:

 • Till ny ordförande valdes Håkan Sjöberg.
 • Till ledamöter för 2 år valdes Per-Gunnar Sjöström, Ulla Bergström-Johansson och Lars-Johan Eriksson båda nyval samt Christina Ellesjö-Eriksson för omval.
 • Till suppleanter för 1 år valdes Hans Classon och Peter Larsson båda nyval samt Stefan Widén omval.

Sture Holmgren berättade om verksamhetsplanerna för varje kommitté som därefter fastställdes av årsmötet.

Lennart Jakobsson berättade om ekonomin, att den är ansträngd efter bl.a. en extrem torr sommar, turbulens i administrationen och lägre försäljning i shoppen.

Årsmötet beslutade om höjda avgifter för 2019

 • Seniorer aktiva med 150 kr till 5 100 kr.
 • Seniorer +80 år med 100 kr till 3 400 kr
 • Yngre seniorer 22 – 25 år med 100 kr till 3 000 kr
 • Korthålsbana med 100 kr till 1 300 kr
 • Familjemedlemskap 2 föräldrar och juniorer tom 21 år skrivna på samma adress, med 300 kr till 11 300 kr

Inkomna motioner

En motion hade inkommit från Sten Kvarfordh gällande ändring av speldag för seniorgolfen.
Efter diskussion och röstning beslutade årsmötet att även under 2019 kommer det att vara seniorgolf på onsdagar med kanonstart.

Nya golfregler

Under övrigt berättade Sture Holmgren och Håkan Sjöberg om de ändrade reglerna som träder i kraft 1 januari 2019. Klubben kommer att anordna flera utbildningstillfällen under våren för medlemmar, mer information kommer via nyhetsbrev, hemsida och Facebook.

Restaurangen

Styrelsen har träffat en person som är intresserad av att driva restaurangen och förhandlingarna fortsätter, styrelsen hoppas att kunna presentera en lösning inom snar framtid.

Julöppet i shoppen

Shoppen kommer att Julöppet helgen den 15 – 16 dec mellan kl. 10 – 14. Läs mer här (länk)
Alla är välkomna att passa på att fynda då shoppen kommer att ha extremt bra rabatter och det gäller även utrustning till padel.

Styrelsemöte 7 och 8 2018 referat

Styrelsen har haft två möten inom en relativt kort period  (3 och 13 oktober). Detta med anledning av förberedelser inför årsmöte höst samt rekrytering av ny klubbchef. Nedan följer referat från bägge mötena.

Medlemslotteriet

Det finns fortfarande lotter kvar i medlemslotteriet. Försäljning pågår till och med årsmöte höst den 25 november (läs mer här).

Ny klubbchef

Styrelsen har fattat beslut om ny klubbchef. Mer information kommer i nästa nyhetsbrev som planeras att skickas ut runt den 29 oktober. Planerat startdatum är den 10 januari 2019.

Arbetet i marknadskommittén

Som vi tidigare har informerat om kommer arbetet med att locka sponsorer till klubben att ledas av Kai Johansson, Håkan Ahlström och Claes-Håkan Sandberg under 2019. De kommer tillsammans med nya klubbchefen att förnya befintliga sponsorkontakter samt etablera nya. Som en del i detta var gruppen inbjudna till styrelsen den 3 oktober för att berätta om sitt tänkta upplägg. Styrelsen fick ta del av ett gediget material som de behöver ta ställning till vad gäller erbjudanden paketlösningar.

Dags för ny krögare

Årets krögare Anneli och Tobias väljer att inte fortsätta driva restaurangen nästa år. Det innebär att styrelsen måste försöka finna en ny lösning till nästa år så fort som möjligt. En annons är framtagen och kommer att publiceras inom kort.

Klubbtidningen läggs ner

Styrelsen har nu beslutat att lägga ner klubbtidningen. Frågan diskuterades redan inför 2018 men då vi stod inför ett jubileumsår beslöt vi att ha tidningen även i år. Det är en kostsam produktion och pengarna bedöms göra bättre nytta inom andra delar av verksamheten.

Shopen

Lagrets värde är under fortsatt diskussion och den inventering som genomfördes den 30 september klargjorde en hel del. Framför allt vet vi nu vilka produkter som finns och Peter har fått städat i systemet där alla varor finns inlagda. Efter uppstramning och städning i lagerhantering och systeminmatning kan vi få bättre överblick så inför nästa år tror vi på ett bättre resultat för shopen. Personal som ska arbeta i shopen måste få ordentlig utbildning i systemet och systemvård och förstå vikten av det.

Nya golfregler kommer 2019

Det kommer nya golfregler 2019 (läs mer om det här). Klubben har anmält intresse till platser på flera olika utbildningsnivåer som Upplands Golfförbund erbjuder. Tävlingsledare får information om detta via tävlingskommittén. Övriga som är intresserade av de nya reglerna kan skicka ett epostmeddelande till info@oregrundsgk.com så kan du deltaga i mån av plats på regelgenomgången på klubben.

Dynamisk prissättning

Styrelsen diskuterade frågan om dynamisk prissättning. Det innebär att greenfeepriset blir rörligt och kan komma att förändras utifrån efterfrågan. Prissättningen justeras efter beläggning vilket gör att priset kan bli lägre om det finns många lediga tider. Man får alltså betala det pris som är aktuellt vid bokningstillfället. Frågan är intressant men måste förankras med ny klubbchef då det är något som kansli måste kunna hantera.

Styrelsemöte 6 2018 referat

Referat styrelsemöte 2018-08-22

Onsdagen den 22 augusti var det dags för styrelsens sjätte möte för året.

Höstårsmöte söndag 25 november

Notera att styrelsen beslutat att flytta höstårsmötet från lördagen den 24 november till den 25 november kl 10. Anledning till flytten av mötet är att Upplands Golfförbund har sitt golfting på lördagen den 24 vilket kräver representation från klubben.

Annonsering inför ny klubbchef

Styrelsen har nu arbetat fram en annons som kommer att publiceras brett inom kort. Annonsen kommer givetvis att finnas här på vår hemsida och vi uppmanar alla att dela den så att vår framtida klubbchef ser och kan ansöka i tid. Sista dag för ansökan kommer att vara den 30 september.

Vattenläget på banan

Styrelsen diskuterade läget med vattenförsörjningen för vår anläggning. Även om det har regnat en del sista tiden är läget fortfarande kritiskt. På informationsmötet som ägde rum i juli kom flera idéer upp kring vad man kan göra, t ex dra vatten från fjärden och ha en  avsaltningsanläggning. Styrelsen bedömde att det finns behov att bilda en referensgrupp med kunniga personer inom området vatten. Ordförande för anläggningskommittén (Andris Zarins) fick i uppdrag att etablera en sådan referensgrupp som kan äska fram idéer, lägga fram förslag och kostnadsberäkningar.

Arbete med sponsorer

Det har etablerats en grupp med ideella från föreningen som ska arbeta med att locka sponsorer till vår förening. Några ur gruppen kommer att deltaga vid årets sponsordag där de kommer presentera sig och sitt upplägg inför kommande verksamhetsår. Styrelsen ser mycket positivt på det här och är mycket tacksamma för att gruppen ställer upp och gör det här arbetet.

Tävling

Säsongen har rullat på, Golfresan on Tour och Aktieslaget har ägt rum sedan sist. Nu till helgen är det dags för KM och som vanligt rätt bra deltagande förutom i de yngre åldrarna.

Ekonomi

I dagsläget är prognosen ca 500 000 kr sämre i förhållande till budget (minskade intäkter med ca 400 tKr + kostnadsökningar med ca 100 tKr). De främsta orsakerna finner vi i minskade greenfeeintäkter samt sponsorintäkter. Vi kan se att färre har bokat upp sig för att ta gröna kortet i sommar vilket vi tror beror på värmen till stor del.

Klubbkommittén

Under klubbkommitténs punkt på mötet pratade styrelsen om ideellt arbete och lägesrapport från etableringen av en trivselgrupp. Här pågår samtal kring lämpliga aktiviteter för trivselgrupp. Ska vi initiera en grupp måste det finnas en reell lista att arbeta utifrån. Mer kraft kommer att läggas på den här gruppen inför 2019. Samarbete pågår mellan anläggningskommittén och klubbkommittén som kommer att generera mer grund för arbete.

Har du tankar kring styrelsens arbete eller andra idéer du vill förmedla så finner du kontaktuppgifter till styrelsen här (länk)

Styrelsemöte 5 2018 referat

Referat styrelsemöte 2018-06-20

Onsdagen den 20 juni var det dags för styrelsens femte möte för året.

Jubileumsdagen 

Klubbkommittén redogjorde för jubileumsdagen som ägde rum den 9 juni. Det var ett uppskattat evenemang utifrån vad styrelsen fått höra vilket är mycket roligt. Peter Pro arrangerade KM i närspel som han (dessvärre) själv vann 😃

Vill du vara med i vår trivselgrupp?

Styrelsen gör ett nytt försök i att samla er eldsjälar som kan tänka er att vara med i en så kallad trivselgrupp. Syftet med gruppen är att spåna fram idéer och anordna aktiviteter så att medlemmar känner sig välkomna i vår förening oavsett kön och ålder. Hör av dig till klubbkommittén via receptionen och anmäl ditt intresse (0173-324 50). Datum för uppstartsträff för trivselgruppen kommer inom kort.

Träning & Läger

21 stycken är anmälda till scoresänkaren och 14 stycken anmälda att gå gröna-kort utbildning. På juniorträningarna är det cirka 10 i genomsnitt Peter har haft dels ett mixat dam- och herrläger samt ett renodlat damläger med bra deltagande på bägge. Vill du också slipa på formen boka då in en lektion med Peter Pro. Friskvårdsbidrag får numera användas till bland annat golfträning. Läs mer här om utbildningsmöjligheter som finns (länk).

Tävling

 • Bilteam Flaggtävling spelades på Nationaldagen med rekordstora startfält på 104 anmälda spelare.
 • Volvo Challenge Klubbkval avgjordes lördagen den 16 juni med 42 anmälda lag (28 herrlag & 14 damlag).

Sponsorer

Klubben är i fortsatt behov av sponsorer. Har du möjlighet att hjälpa föreningen med stöd i det här arbetet är det mycket uppskattat. Kan du ringa eller kanske till och med känner någon som du tror är intresserad av att sponsra vår förening hör av dig till receptionen (0173-324 50).

Anläggningskommittén

Målet är att teeområdet på hål 1 öppnas till golfveckan. Vattnet börjar tryta på banan så nu vattnas endast greener. Tornet till tee 47 på hål 8 är färdigbyggt och kommer placeras ut så fort betongfundamentet är klart.

Med detta skrivet önskar styrelsen er alla en riktigt trevlig midsommar

 

Styrelsemöte 4 2018 referat

Referat styrelsemöte 2018-05-23

Onsdagen den 23 maj var det dags för styrelsens fjärde möte för året.

Kort info från valberedningen

Innan styrelsemötet började informerade Janolof Lundholm om valberedningens arbete inför året. Vid sidan av Janolof består valberedningen i år av Lena Lantz och Sture Lindström. Mer information kommer inom kort från valberedningen. Vill du anmäla intresse för att medverka i styrelsens framtida arbete finner du valberedningens kontaktuppgifter här (länk).

Anläggning & miljö

Torven till tee 1 är nu på gång och kommer att läggas ut inom kort. Det blir även delvis nya klipplinjer på hål 1 och hål 18. Dessutom gallras skogen mellan hål 1 och hål 18, hål 1 och 2 samt mellan hål 2 och 3. Allt för att få in mera ljus och förbättra säkerheten.

Vad gäller plantering i krukor runt klubbhus och övrigt har styrelsen fått ett brev som behandlades på mötet. Brevet påtalade bristen på underhåll av rabatter och även bristen på underhåll av kommuninformationsstationen placerad på torget. Styrelsen tar kommentarerna på fullaste allvar och kommer se vad som krävs för att få det uppstädat. Våra medarbetare på  banan har dessvärre inte tid att plantera blommor i dagsläget därför ber anläggningskommittén er medlemmar om hjälp i den mån ni kan. Till exempel plantera lite blommor, rensa i rabatter och se till att det ser prydligt ut under säsongen. Meddela ditt intresse i receptionen så återkommer vi.

Sponsorer

Klubben är i fortsatt behov av sponsorer. Har du möjlighet att hjälpa föreningen med stöd i det här arbetet är det mycket uppskattat. Kan du ringa eller kanske till och med känner någon som du tror är intresserad av att sponsra vår förening hör av dig till receptionen (0173-324 50).

Kansli/Reception

Som det ser ut nu kommer Tova och Lukas bemanna receptionen tillsammans med Erik och Peter. Vi har även Gunvor som arbetstränar i receptionen. Britt arbetar 1,5 dag i veckan i kulisserna med bokföring och annan administration.

Golfens Dag 26 maj

På lördag den 26 maj är det golfens dag i hela Sverige. Öregrunds GK har aktiviteter mellan 11-14. Alla medlemmar uppmanas att ta med sig en icke-golfande vän som kan pröva på gratis.

Läger

Peter har haft dels ett juniorläger och ett damläger med bra deltagande på bägge. Flera läger är på gång, är du intresserad finner du mer information här (länk).

Tävling

 • Vårscramble och Race to España genomförda med i stort sett fulltecknade startfält.
 • Seriespel för damer och herrar 50 söndag 27 maj.
 • Nästa klubbtävling är den 6 juni då vår sedvanliga flaggtävling genomförs.

Jubileumsdag

Viktig information är att det går bussar tur och retur från Öregrund och Östhammar i anslutning till middagen.

 • Buss hämtar i Öregrund ca 16:45 och lämnar kl 17 på klubben.
 • Buss hämtar i Östhammar ca 17:15 och lämnar kl 17.30 på klubben.
 • Buss till Östhammar kl 22.
 • Buss till Öregrund kl 22:30.

Mer information om program etc finner du här (länk)

 

 

Information från vårmötet (2018)

Klubbens vårmöte

Idag var det dags för klubbens vårmöte där hela 56 medlemmar närvarande.

(Nedan följer ett referat från mötet skrivet av Catharina Frostner.)

Vår ordförande Sture Holmgren inledde med att välkomna alla närvarande och speciellt Anneli Söderlund som tillsammans med sin son Tobias kommer att driva vår restaurang och kiosk i år. Du kan läsa mer om det i tidigare nyhet här (länk).

Ordförande började med att gå igenom verksamhetsberättelsen. Du finner årsmöteshandlingarna här (länk).

Några punkter från genomgången:

 • Vid årsskiftet 2017/2018 hade klubben 1 239 medlemmar.
 • Banan öppnades den 13 april förra året men det ser inte lika aktuellt ut i år. Kjell, Johan och Roger arbetar för fulla muggar med att ploga greener och ha fortsatt koll på grässtatus etc. Förhoppningsvis kommer vi kunna öppna banan i början av maj men vädrets makter styr så klart.
 • Arbetet med nya teeområden på hål 1 påbörjades under hösten vilket följde planen initialt. Sen började det dessvärre att regna ihållande vilket gjorde att arbetet stannade upp. Påbörjas igen i vår vilket kan innebära provisoriska teeområden innan allt är läkt.
 • På hål 17 har två av björkarna kapats ned som var framför allt var i spellinjen för de som spelar från tee 55. Syftet med den insatsen är att styra bort spel mot hål 12 och är säkerhetsrelaterad.
 • Vad gäller padelbanan fortsätter vi som föregående år, dvs styrelsen har valt att inte lösa ut optionen inför 2018. Det kvarstår 3 år på det 5-åriga avtalet.

Ekonomi

Vår kassör Lennart redogjorde för det ekonomiska resultatet för verksamhetsår 2017. Slutsatsen är att vi har koll på  kostnaderna. Däremot är det svårare att budgetera för intäkterna vilket vi nu ser i slutet av året. Klubben har fått in 430 000 mindre än budgeterat över helåret på intäkterna vilket är en stor besvikelse för styrelsen . Framför allt beror det här på att vi inför året inte vet hur många som väljer att avsluta sitt medlemskap, vilka som tillkommer ochs så vidare. Efter analys kan vi se att den största minskningen beror på avhopp plus kategoriändringar (familjemedlemskap och yngre 22-25 åringar).

Styrelsen kan även se att intäkter från sponsorer är svårare att generera nuförtiden. Vi märker av trenden att många företag ser över sina satsningar inom sponsring. Det påverkar så klart golfklubbens intäkter från sponsorer.

Marknadskommittén

Marknadskommittén efterfrågar förstärkning då det endast är två personer som arbetar med att få in sponsorer till klubben. Vill du medverka eller har tips på något företag som kan tänka sig vara sponsor kontakta då klubben på telefon 0173-324 50.

Övrig fråga

Styrelsen lyfte en övrig fråga och det vara att utse Britt Jernberg och Kjell Johansson till hedersmedlemmar. Det accepterades enhälligt av närvarande medlemmar.

Ny bridgekurs på gång

Ted Husberg passade på att informera om att det inom kort kommer starta upp en ny bridgekurs. Den kommer vara fredagar kl 13 i klubbhuset. Mer information kommer inom kort i vårt nyhetsbrev.

Information om Mutomo Charity

Vårmötet avslutades med ett mycket intressant föredrag av Sten Kvarfordh om arbetet inom den ideella föreningen Mutomoprojektet. Som ni alla kanske vet är det 10-årsjubileum för tävlingen som går av stapeln på fredagen under golfveckan. Sten passade på att tacka klubben och framför allt alla medlemmar att man får möjligheten att ha tävlingen under golfveckan. Det är en väldigt populär tävling och den har bidragit med ca 350 000 till verksamheten i Mutomo.

Läs mer om Mutomoprojektet på deras hemsida här (länk)

Idén till verksamheten startade 2001 genom Sten Kvarfordhs volontärarbete på Mutomo Mission Hospital som tandläkare i Läkarbankens regi. Tandläkarverksamheten fortsatte i perioder under fem år. Redan 2001 insåg Sten Kvarfordh de stora sociala problem som fanns i Mutomo. Det var en jordbruksbygd utan industriell verksamhet, dålig infrastruktur och en befolkning där 70 % levde på under 1 USD per dag, dvs existensminimum. Området är  ungefär lika stort som Uppland och här bor cirka en kvarts miljon innevånare

I samarbete med pålitliga lokala personer har Mutomoprojektets verksamhet successivt byggt ut till vad den är idag. Verksamheten fokuserar på sex områden:

 • Vattenförsörjning
 • Skolor
 • Idrott
 • Hållbar utveckling:
  • mikrokrediter
  • Barnfond/fadderbarn
  • familjeplanering

Du som vill hjälpa Mutomo hjälpa

För att genomföra hjälp till hållbar utveckling i Mutomo behövs ekonomiskt stöd. Alla gåvor, stora som små, är välkomna. OBservera att organisationen endast har 2 % administrationskostnad.

Så här kan du bidra:

 • Bidrag rörande alla ändamål kan insättas på något av våra 90-konton.
  • BankGiro 900-2452
  • PlusGiro 90 0245-2
  • Swish 123 900 2452
 • Önskar du att öronmärka ditt bidrag för visst ändamål till verksamheten, ange det vid inbetalningen.

Styrelsemöte 2 2018 referat

Referat styrelsemöte 2018-02-10

Inför vårmötet 24 mars kl 10

Kom ihåg att boka in vårmötet som är den 24 mars kl 10 i klubbhuset.

Värt att notera är att tävlingen Mutomo Charity i år firar 10 år som tävling. Med anledning av det är Sten Kvarfordh speciellt inbjuden för att berätta mer om Mutomoprojektet på vårmötet. Den ideella föreningen Mutomoprojektet har till ändamål att stödja en hållbar utveckling med förbättrade levnadsvillkor för befolkningen i Mutomodistriktet i Kenya. Mutomo-projektet arbetar med hjälp till självhjälp för folket i Mutomodistriktitet i Kenya (http://www.mutomo.se/)

Efter mötet planerar anläggningskommittén att ha en visning av maskinhallen för att ni som är intresserade ska få se hur den ser ut på insidan.

Rekrytering av sommaranställda

Klubbchef Erik arbetar på att rekrytera personal till shop/reception. Mer information kommer när det är klart.

Ekonomi

Inte mycket har hänt sedan föregående styrelsemöte. Arbete pågår med att sammanställa årsbokslut vilket kommer presenteras i sin helhet på årsmöte vår den 24 mars 2018.

Tävlingskommittén

Framtagande av tävlingsprogrammet pågår och kommer att presenteras i sin helhet när det är klart. Planen är att säsongen inleds 6 maj med den sedvanliga vårscramblen. Golfveckan är planerad till vecka 28 och klubbmästerskapet planeras till helgen 25-26 augusti. Nytt i programmet är tävlingen Race to Espana den 20 maj. I övrigt ser det i stort ut som föregående år.

Klubbkommittén

Planering pågår inför 25-årsjubileet men mer hjälp behövs från fler. Vill du hjälpa till eller har idéer så hör av dig till vår klubbchef Erik på 0173-324 50.

Planering pågår även inför Golfens dag som är den 26 maj.

Anpassning av hemsida och Facebook pågår för att vi ska följa den nya dataskyddsförordningen. Ny datalagstiftning innebär förändrat arbetssätt vad gäller personuppgifter. En film som Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram (se https://youtu.be/Oba-E3B2ebo) visades på mötet.

Friskvårdsbidraget

Klubben kommer att säkerställa att de som vill kan utnyttja sitt friskvårdsbidrag hos oss. Du kan vända dig direkt till vår klubbchef Erik eller vår pro Peter på telefon 0173-324 50 så guidar de dig rätt i våra erbjudanden kring träning och avgifter. Kom ihåg att golf är friskvård!

Vid tangenterna Catharina Frostner 2018-02-10

Styrelsemöte 1 2018 (konstituerande) referat

Enligt önskemål från höstmötet 2017 kommer styrelsen från och med nu att förmedla information från styrelsemötena via referat i samband med mötet. Vi hoppas att vi genom det här kan nå ut med information till er medlemmar på ett bra sätt. Protokollen kommer inte att publiceras via hemsidan på grund av att de kan innehålla känsliga uppgifter. Däremot är du alltid välkommen att komma till kansliet och be att få läsa det aktuella protokollet när det är justerat och klart.

Från och med nu är sidan för er medlemmar öppen, dvs det krävs inget lösenord för att se material som ligger här. Flera medlemmar har frågat efter medlemsmatrikel vilket är material som du får be om i kansliet. Vi publicerar inte material som är personrelaterat med anledning av lagstiftning rörande personuppgifter.

Årets första möte är ett så kallat konstituerande möte. Det innebär att vi välkomnar våra nya styrelsemedlemmar och fördelar rollerna i styrelsen inför året. Du finner information om styrelsen här (länk till sida).

Fördelning roller/ansvar:

 • Ordförande: Sture Holmgren
 • Vice ordförande: Håkan Sjöberg
 • Kassör: Lennart Jacobsson
 • Tävling: Håkan Sjöberg
 • Klubb: Anders Forss
 • Marknad: Ulrika Forsberg
 • Sport: Christina Ellesjö-Eriksson
 • Webbansvarig och information: Catharina Frostner
 • Stefan Widén (suppleant) är med i tävling

Våra nya styrelseledamöter och suppleanter:

 • Andris Zarins (ledamot) kommer att ansvara för Bana och Anläggning
 • Jonas Sandström (suppleant) kommer att vara med i Bana och Anläggning
 • Per-Gunnar Sjöström (suppleant) kommer att arbeta tillsammans med Lennart vad gäller ekonomiska frågor

Ekonomi

Styrelsen har kostnadskontroll men har ej riktigt nått upp till uppställda mål under 2017. Inför 2018 är det viktigt att vi fortsätter arbeta med att attrahera nya medlemmar och sponsorer, vilka är våra största intäktsposter. Även greenfeeavgifter är en stor intäktspost som vi bör öka.

En möjlighet som vi ser är beslutet som gäller att friskvårdsbidrag kan användas till vissa aktiviteter inom golfen, exempelvis egen träning på drivingrange, golfkurser och års- eller säsongskort för korthålsbana. Du kan läsa mer om beslutet här på Svenska Golfförbundets sida (länk).

Anläggning

Kommittén stärks med fler medlemmar i och med att Andris och Jonas tillkommer i styrelsen. Kjell fortsätter arbeta inom klubben med fokus på bana och byggnader. Utöver det normala underhållet av bana och byggnader kommer fokus först och främst vara att färdigställa hål 1 och insatser på hål 12. Även frågor rörande miljö (recertifiering) och säkerhet kommer adresseras. Mer information från anläggning kommer löpande under året. Du kan läsa om banutvecklingen här (länk) och vårt miljöarbete här (länk).

Samtal fördes kring att aktivera medlemmar i vissa skötselfrågor (vilket även lyftes på höstmötet). Redan idag arbetar några medlemmar på att restaurera utemöbler vilket är mycket uppskattat. Om du vill du hjälpa till med mindre sysslor runt klubben tag då kontakt med Erik Forssell (0173-324 50).

Kansli

Under januari och februari kommer Erik börja titta på bemanning inför säsongen.

Marknad

Ulrika och Erik arbetar hårt på att säkra upp befintliga sponsorer samt att hitta nya då vi dessvärre tappat åtminstone en av våra större sponsorer. Vill du hjälpa till i marknadskommittén eller har tips på företag som kan tänkas vara intresserade av att vara sponsor tag då kontakt med Erik på kansliet (0173-324 50).

Klubb

 • Ny restauratör är på gång, mer information kommer när allt är klart.
 • Nyhetsbrev kommer presenteras 1 gång i månaden.
 • Tidningen kommer under april månad.
 • I år firar klubben 25 år (sedan ombildningen) vilket så klart ska firas. Vill du vara med i gruppen som ska planera aktiviteter för jubileumsåret hör av dig till Erik på 0173-324 50.
 • Golfens Dag är den 26 maj vilket vi återkommer till längre fram.

Sport

 • Årets handicaprevision är genomförd. Alla som är berörda har fått information om det. Vi har informerat via hemsidan om detta (länk).
 • Peter håller på med kursprogrammet inför året och klurar på hur bästa upplägget är samt hur vi når ut till er medlemmar. Vad vill du ha, vilka behov har du när det kommer till träning? Hör gärna av dig till Peter och berätta (0173-324 50).
 • Nya tag kommer att ske kring att få till en fadderkommitté.
 • En kurs i att lära sig slå längre kommer att presenteras längre fram.
 • Peter och seniorkommittén arbetar på ett upplägg för måndagsaktivitet.

Tävling

Första mötet för tävlingskommittén sker lördag 20 januari. Tävlingsprogram presenteras längre fram. Golfveckan är preliminärt förlagd till vecka 28. Vill du vara med i tävlingskommittén hör av dig till Håkan Sjöberg.

 

Vid tangenterna Catharina Frostner 2018-01-20.