Nyhetsbrev nr 10

Hej

Här kommer nyhetsbrev nr 10 2019. Nyhetsbrevet innehåller följande rubriker:

–          Klubbchefen har ordet
–          Höstårsmöte
–          Banan stängd för säsongen
–          Rapport från Bana / anläggning
–          Rapport från Tävlingskommittén
–          Rapport från Marknadskommittén
–          Rapport från Seniorerna
–          Juniorerna
–          Golfhäftet 2020

För att ta del av informationen klicka på det bifogade dokumentet.Medlemsinformation nr10 2019

Golfhälsningar

Anders Fors
Klubbkommittén

Nyhetsbrev nr 7 2019

Hej

Här kommer nyhetsbrev nr 7 2019. Nyhetsbrevet innehåller följande rubriker:

–          Ordföranden har ordet
–          Rapport från informationsmöte den 16 juli
–          Golfveckan
–          After work / After golf
–          Juniorverksamheten
–          Rapport från marknadskommittén
–          Rapport från seniorkommittén
–          Rapport från damkommittén
–          Rapport från bana / anläggning
–          Inbjudan till DM Uppland 2109
–          Golfresa anordnad av klubben

För att ta del av informationen klicka på det bifogade dokumentet.

Medlemsinformation nr 7 2019 (pdf)
Golfhälsningar
Anders Forss
Klubbkommittén

Nyhetsbrev nr 6

Hej

Här kommer nyhetsbrev nr 6 2019. Nyhetsbrevet innehåller följande rubriker:

–          Klubbchefen har ordet
–          Rapport från styrelsemöte den 19 juni
–          Dags för grillkväll på klubben
–          Golfveckan
–          Rapport från marknadskommittén
–          Rapport från seniorkommittén
–          Rapport från damkommittén
–          Rapport från bana / anläggning
–          Klubbresa anordnad av klubben

För att ta del av informationen klicka på det bifogade dokumentet.

Golfhälsningar

Anders Forss

Klubbkommittén

Medlemsinformation nr6 2019

Nyhetsbrev nr 5 2019

Nyhetsbrev nr 4 2019

Här kommer nyhetsbrev nr 4 2019. Nyhetsbrevet innehåller följande rubriker:

 • Klubbchefen har ordet
 • Rapport från styrelsemöte den 25 april
 • Rapport från marknadskommittén
 • Rapport från seniorkommittén
 • Rapport från damkommittén
 • Rapport från bana / anläggning
 • Regelutbildning den 27 april
 • Erbjudande till klubbens medlemmar

För att ta del av informationen klicka här: Medlemsinformation nr 4 2019 (pdf)

Golfhälsningar

Anders Forss

Klubbkommittén

Nyhetsbrev nr 3 2019

Här kommer nyhetsbrev nr 3 2019. Nyhetsbrevet innehåller följande rubriker:

 • Ordföranden har ordet
 • Rapport från styrelsemöte den 16 mars
 • Rapport från vår-årsmöte den 23 mars
 • Rapport från marknadskommittén
 • Rapport från seniorkommittén
 • Rapport från bana / anläggning
 • Städdag den 13 april
 • Lär dig mer om de nya reglerna
 • Frivilliggrupper (Påminnelse)
 • Erbjudande till klubbens medlemmar
 • Bridgekursen bättre spel

För att ta del av informationen klicka på det bifogade dokumentet: Medlemsinformation nr 3 2019 (pdf)

Golfhälsningar

Anders Forss

Klubbkommittén

Nyhetsbrev nr 2 2019

Här kommer nyhetsbrev nr 2 2019. Nyhetsbrevet innehåller följande rubriker:

 • Klubbchefen har ordet
 • Rapport från styrelsemöte den 16 februari
 • Rapport från marknadskommittén
 • Rapport från seniorkommittén
 • Rapport från bana / anläggning
 • Engagerade juniorledare
 • Frivilliggrupper
 • Kampanj på Golfhäftet
 • Erbjudande från Alewalds

För att ta del av informationen läs här Medlemsinformation nr 2 2019 (pdf)

Golfhälsningar

Anders Forss

Klubbkommittén

Nyhetsbrev nr 1 2019

Här kommer nyhetsbrev nr 1 2019. Nyhetsbrevet innehåller följande rubriker:

 • Några ord från ordförande Håkan Sjöberg
 • Rapport från styrelsemöte den 19 januari
 • Rapport från marknadskommittén
 • Rapport från bana / anläggning
 • Vi söker säsongspersonal till reception och restaurang

För att ta del av informationen klicka på det bifogade dokumentet: Medlemsinformation nr 1 2019 (pdf)

Golfhälsningar

Anders Forss

Klubbkommittén

Julbrev från vår avgående ordförande

Julbrev från avgående ordförande Sture Holmgren

(Brevet i pdf Medlemsinformation nr 12 2018)

För styrelsens räkning vill jag tacka alla våra medlemmar, anställda, funktionärer, gäster och sponsorer för det gångna året.

2018 var ett mycket turbulent år för vår klubb. Vi hade den varmaste och torraste sommaren på 260 år, detta förde med sig att intäkter från greenfee och range minskade radikalt och i en omfattning som vi inte varit med om tidigare.

Sponsorintäkterna minskade också. Nu har vi dock etablerat en ny marknadsorganisation inför nästa år samtidigt som vi har en ny klubbchef, som gör att vi har goda möjligheter att komma upp i tidigare nivåer när det gäller sponsorintäkter.

Vi hälsar Lena Lantz varmt välkommen som klubbchef. Lena är ju väl känd i klubben som en aktiv medlem både som spelare och tidigare medlem i styrelsen.

Vi fick även ökade kostnader under sensommaren och hösten för att återställa banan i ett bättre skick inför kommande säsong. Förhoppningsvis har vi vädrets makter med oss, så att det inte blir en lika extrem sommar som 2018. Vi investerar också i våra vattendepåer under året för att bli mindre sårbara kommande år.

Styrelsen har lagt en stark budget för 2019 där vi räknar med ett rejält överskott.

Inför julen kommer vi att ha julrea på klubben den 15 och 16 december. Detta är även ett trevligt sätt att träffas på klubben inför helgerna.

Avslutningsvis vill jag tacka för mina 6 år i styrelsen, varav 4 år som styrelseordförande. När jag tittar tillbaka är det mycket som hänt under dessa 6 år. Vi har färdigställt maskinhallen och förhandlat fram ett nytt 25-årskontrakt för banan och har även inlett förhandling om eventuellt köp av marken.

Banans utvecklingsplan som utarbetats i samråd med Pierre Fulke har påbörjats med ombyggnad av hål 1, 18, 11 och 12.

Padelbanan har byggts och klubben har nu även köpt den. Padelbanan kommer att ge en bra avkastning och ökad aktivitet runt banan och klubbhuset.

Jag vill uppmuntra fler medlemmar att ställa upp och arbeta i olika funktioner i klubben. Detta är en grundförutsättning för att klubben skall fortsätta att utvecklas.

Slutligen vill jag önska den nya styrelsen lycka till i framtiden och önska alla

God Jul och Gott Nytt År

Sture Holmgren

 

Nyhetsbrev nr 11 2018

Här kommer nyhetsbrev nr 11 2018. Nyhetsbrevet innehåller följande rubriker:

 • Rapport från Höstårsmötet söndagen den 25 november
 • Rapport från marknadskommittén
 • Rapport från bana / anläggning
 • Golfklubbens höstlotteri
 • Bridgeresa till Åland 20-21 februari
 • JULÖPPET på klubben den 15-16 december
 • Erbjudande från Strand Golf & Fritid i Östhammar

För att ta del av informationen klicka på det bifogade dokumentet: Medlemsinformation nr 11 2018 (pdf)

Golfhälsningar

Anders Forss

Klubbkommittén