Styrelsemöte 2 2019 (referat)

Lördagen den 16 februari hade styrelsen årets andra möte. Nedan finner du några punkter som diskuterades.

Rekrytering receptionspersonal inför sommaren

Det pågår rekrytering av anställda inför sommaren. Glädjande kan vi meddela att bland annat Ulrika Forsberg kommer att arbeta 75 % i receptionen under kommande säsong.

Övergång till att bli kontantfria

Under säsongen kommer receptionen att påbörja en övergång till att vi ska bli kontantfria så långt som möjligt.

Diskussion om ”no show”

Flera klubbar i Sverige använder sig av avgift för så kallad ”no show”. Det vill säga att om du inte kommer på din bokade tid blir du debiterad en avgift. Styrelsen diskuterade om även Öregrunds GK skulle införa detta säsongen 2019. Vi landade dock i att vi först och främst ska bli hårdare på att följa våra befintliga regler kring speltider. En påminnelse om dem är:

 • Du ska anmäla din ankomst i receptionen senast 30 minuter före bokad starttid.
 • Receptionen äger rätt att sätta in köande spelare om angivna tider ej hålls.
 • Receptionen kan också sätta ihop tvåbollar till fyrbollar för att få jämnare flyt på banan

Spel utan att ha erlagt greenfee

Styrelsen är eniga om att spelare som ertappas på banan utan att ha betalat greenfee får betala dubbel greenfee samt att vi anmäler det till deras hemmaklubb.

Golfens Dag 25 maj

Även i år kommer Öregrunds GK vara med och arrangera aktiviteter på golfens dag som är den 25 maj.

Tävlingsprogrammet

Tävlingskommittén har tagit fram ett program för året. Styrelsen kommer att besluta om det på nästa möte den 16 mars. I stort kan sägas att det ser ut som föregående säsong. Golfveckan kommer att äga rum vecka 28.

Arbetsgrupper för ideella

Klubbkommittén har satt samman ett förslag för att vi äntligen ska komma igång mer organiserat med att använda ideella krafter till olika arbeten på vår anläggning. Är du intresserad så kommer mer information i nästa nyhetsbrev den 28 februari.

Grillmiddag 17 juli

Boka in den 17 juli i era kalendrar. Då planerar vi för informations- och grillkväll på golfklubben.

Nyhetsbrev nr 1 2019

Här kommer nyhetsbrev nr 1 2019. Nyhetsbrevet innehåller följande rubriker:

 • Några ord från ordförande Håkan Sjöberg
 • Rapport från styrelsemöte den 19 januari
 • Rapport från marknadskommittén
 • Rapport från bana / anläggning
 • Vi söker säsongspersonal till reception och restaurang

För att ta del av informationen klicka på det bifogade dokumentet: Medlemsinformation nr 1 2019 (pdf)

Golfhälsningar

Anders Forss

Klubbkommittén

Styrelsemöte 1 2019 (konstituerande) referat

Årets första möte är ett så kallat konstituerande möte. Det innebär att vi välkomnar våra nya styrelsemedlemmar och fördelar rollerna i styrelsen inför året. Du finner information om styrelsen här (länk till sida).

Fördelning roller/ansvar:

 • Ordförande: Håkan Sjöberg
 • Vice ordförande: Per Gunnar Sjöström
 • Kassör: Per Gunnar Sjöström
 • Bana och anläggning: Andris Zarins
 • Klubb: Anders Forss
 • Marknad: hanteras av marknadsgruppen bestående av Kai Johansson, Håkan Ahlström och Claes-Håkan Sandberg.
 • Sport: Christina Ellesjö-Eriksson
 • Webbansvarig och information: Catharina Frostner
 • Stefan Widén (suppleant) var ej med på mötet därmed är inte kommitté beslutad ännu

Våra nyinvalda styrelseledamöter och suppleanter:

 • Lars-Johan Eriksson kommer att ansvara för tävlingskommittén
 • Ulla Bergström Johansson kommer att vara del av klubbkommittén
 • Peter Larsson var ej med på mötet därmed är inte kommitté beslutad ännu
 • Hans Classon var ej med på mötet därmed är inte kommitté beslutad ännu

Ekonomi

Inför 2019 har PG tagit över efter Lennart som ny kassör. Vi konstaterade att vi ej har nått upp till uppställda mål under 2018 vilket främst kan härledas till tapp inom kategorierna medlemsavgifter, greenfeeintäkter och sponsorintäkter. Styrelsen har kostnadskontroll men inser vikten av att vi måste arbeta hårdare med att attrahera och behålla nya och befintliga medlemmar samt att locka greenfeegäster till vår bana. Här kan nämnas att Öregrunds GK numera även är ansluten till Golfhäftet vilket vi hoppas kan locka ännu fler att besöka vår bana. Vad gäller arbetet med att locka sponsorer till vår förening har marknadsgruppen arbetat hårt under slutet av hösten och där ser vi redan goda resultat.

Anläggning

Positivt är att våra dammar nu är välfyllda med vatten. Negativt är att stormen Alfrida ställde till det en hel del även för oss. En hel del träd fälldes och dessvärre tog stormen även är vårt utslagshus vid drivingrangen och det är nu ett minne blott (totalförstört).

Mer information från anläggning kommer löpande under året. Du kan läsa om banutvecklingen här (länk) och vårt miljöarbete här (länk).

Kansli

Klubbchef Lena tillträdde sin tjänst 10 januari med lite tjuvstart i slutet av föregående säsong. Det är mycket att sätta sig in i men allt känns bra så här långt. Rekrytering av anställda till kansliet inför säsongen har påbörjats.

Marknad

Som redan nämnts arbetar marknadsgruppen med Kai Johansson i spetsen mycket hårt på att locka sponsorer till föreningen. Gruppen har satt samman ett gediget program för företagen att ta del av där första företagsträffen är planerad till den 1 februari på golfklubben. Den 26 april är planen att genomföra en nätverksträff och workshop i Societetshuset i Öregrund.

Klubb

 • Ny restauratör är på gång, mer information kommer när allt är klart.
 • Nyhetsbrev kommer presenteras 1 gång i månaden på samma sätt som under 2018

Återigen pratade styrelsen om att komma igång med arbetsgrupper där vi kan aktivera medlemmar i vissa skötselfrågor. Redan idag arbetar några medlemmar med detta men vi inser att det finns fler intresserade och fler arbetsområden. Om du vill du hjälpa till med mindre sysslor runt klubben tag då kontakt med Lena Lantz (0173-324 50). Vi kommer även inom kort informera om datum för uppstartsmöte för alla er som vill hjälpa till på olika sätt.

Sport

Padel

 • Vi har köpt padelbanan vilket möjliggör för klubben att anordna evenemang och aktiviteter även här.

Tävling

Första mötet för tävlingskommittén sker söndag 20 januari. Tävlingsprogram presenteras längre fram. Golfveckan är preliminärt förlagd till vecka 28 och KM 24-25 augusti. Vill du vara med i tävlingskommittén hör av dig till Lars-Johan Eriksson.

Vid tangenterna Catharina Frostner 2018-01-19.

Julbrev från vår avgående ordförande

Julbrev från avgående ordförande Sture Holmgren

(Brevet i pdf Medlemsinformation nr 12 2018)

För styrelsens räkning vill jag tacka alla våra medlemmar, anställda, funktionärer, gäster och sponsorer för det gångna året.

2018 var ett mycket turbulent år för vår klubb. Vi hade den varmaste och torraste sommaren på 260 år, detta förde med sig att intäkter från greenfee och range minskade radikalt och i en omfattning som vi inte varit med om tidigare.

Sponsorintäkterna minskade också. Nu har vi dock etablerat en ny marknadsorganisation inför nästa år samtidigt som vi har en ny klubbchef, som gör att vi har goda möjligheter att komma upp i tidigare nivåer när det gäller sponsorintäkter.

Vi hälsar Lena Lantz varmt välkommen som klubbchef. Lena är ju väl känd i klubben som en aktiv medlem både som spelare och tidigare medlem i styrelsen.

Vi fick även ökade kostnader under sensommaren och hösten för att återställa banan i ett bättre skick inför kommande säsong. Förhoppningsvis har vi vädrets makter med oss, så att det inte blir en lika extrem sommar som 2018. Vi investerar också i våra vattendepåer under året för att bli mindre sårbara kommande år.

Styrelsen har lagt en stark budget för 2019 där vi räknar med ett rejält överskott.

Inför julen kommer vi att ha julrea på klubben den 15 och 16 december. Detta är även ett trevligt sätt att träffas på klubben inför helgerna.

Avslutningsvis vill jag tacka för mina 6 år i styrelsen, varav 4 år som styrelseordförande. När jag tittar tillbaka är det mycket som hänt under dessa 6 år. Vi har färdigställt maskinhallen och förhandlat fram ett nytt 25-årskontrakt för banan och har även inlett förhandling om eventuellt köp av marken.

Banans utvecklingsplan som utarbetats i samråd med Pierre Fulke har påbörjats med ombyggnad av hål 1, 18, 11 och 12.

Padelbanan har byggts och klubben har nu även köpt den. Padelbanan kommer att ge en bra avkastning och ökad aktivitet runt banan och klubbhuset.

Jag vill uppmuntra fler medlemmar att ställa upp och arbeta i olika funktioner i klubben. Detta är en grundförutsättning för att klubben skall fortsätta att utvecklas.

Slutligen vill jag önska den nya styrelsen lycka till i framtiden och önska alla

God Jul och Gott Nytt År

Sture Holmgren

 

Nyhetsbrev nr 11 2018

Här kommer nyhetsbrev nr 11 2018. Nyhetsbrevet innehåller följande rubriker:

 • Rapport från Höstårsmötet söndagen den 25 november
 • Rapport från marknadskommittén
 • Rapport från bana / anläggning
 • Golfklubbens höstlotteri
 • Bridgeresa till Åland 20-21 februari
 • JULÖPPET på klubben den 15-16 december
 • Erbjudande från Strand Golf & Fritid i Östhammar

För att ta del av informationen klicka på det bifogade dokumentet: Medlemsinformation nr 11 2018 (pdf)

Golfhälsningar

Anders Forss

Klubbkommittén

Årets lotteri är nu avgjort

Efter höstmötet den 25 november genomfördes dragning av vårt höstlotteri. Första och andra vinst var en resa till Bandama GC på Grand Canaria

 • 1:a pris en vistelse för en person på Bandama GC värd 8 000 kr, vann Cecilia Sjöberg
 • 2:a pris en vistelse för en person på Bandama GC värd 8 000 kr, vann Lennart Jakobsson
 • 3:e pris en pikétröja med Öregrunds logga värd 399 kr, vann Göran Ekblom
 • 4:e pris en pikétröja med Öregrunds logga värd 399 kr, vann Björn Sjödin
 • 5:e pris en pikétröja med Öregrunds logga värd 399 kr, vann Sören Olsson

Ni som har vunnit kontakta Anders Forss Mobil: 070-654 33 80 eller via mejl anders.forss99@gmail.com

Stort grattis till er alla

Referat från årsmöte höst

Höstmötet inleddes med att ordförande Sture Holmgren hälsade alla välkomna. Det var en väldigt stor uppslutning av medlemmar, totalt var det 58 personer som kom, väldigt roligt.

Ny klubbchef Lena Lantz presenterade sig.

Årets valärende till ordförande och styrelse blev följande personer:

 • Till ny ordförande valdes Håkan Sjöberg.
 • Till ledamöter för 2 år valdes Per-Gunnar Sjöström, Ulla Bergström-Johansson och Lars-Johan Eriksson båda nyval samt Christina Ellesjö-Eriksson för omval.
 • Till suppleanter för 1 år valdes Hans Classon och Peter Larsson båda nyval samt Stefan Widén omval.

Sture Holmgren berättade om verksamhetsplanerna för varje kommitté som därefter fastställdes av årsmötet.

Lennart Jakobsson berättade om ekonomin, att den är ansträngd efter bl.a. en extrem torr sommar, turbulens i administrationen och lägre försäljning i shoppen.

Årsmötet beslutade om höjda avgifter för 2019

 • Seniorer aktiva med 150 kr till 5 100 kr.
 • Seniorer +80 år med 100 kr till 3 400 kr
 • Yngre seniorer 22 – 25 år med 100 kr till 3 000 kr
 • Korthålsbana med 100 kr till 1 300 kr
 • Familjemedlemskap 2 föräldrar och juniorer tom 21 år skrivna på samma adress, med 300 kr till 11 300 kr

Inkomna motioner

En motion hade inkommit från Sten Kvarfordh gällande ändring av speldag för seniorgolfen.
Efter diskussion och röstning beslutade årsmötet att även under 2019 kommer det att vara seniorgolf på onsdagar med kanonstart.

Nya golfregler

Under övrigt berättade Sture Holmgren och Håkan Sjöberg om de ändrade reglerna som träder i kraft 1 januari 2019. Klubben kommer att anordna flera utbildningstillfällen under våren för medlemmar, mer information kommer via nyhetsbrev, hemsida och Facebook.

Restaurangen

Styrelsen har träffat en person som är intresserad av att driva restaurangen och förhandlingarna fortsätter, styrelsen hoppas att kunna presentera en lösning inom snar framtid.

Julöppet i shoppen

Shoppen kommer att Julöppet helgen den 15 – 16 dec mellan kl. 10 – 14. Läs mer här (länk)
Alla är välkomna att passa på att fynda då shoppen kommer att ha extremt bra rabatter och det gäller även utrustning till padel.

Nyhetsbrev nr 10 2018

Här kommer nyhetsbrev nr 10 2018. Nyhetsbrevet innehåller följande rubriker:

 • Höstårsmöte söndag 25 november
 • Klart med ny klubbchef
 • Rapport från styrelsemöten den 3 och 13 oktober
 • Rapport från marknadskommittén
 • Rapport från bana / anläggning
 • Seniornytt
 • Nytt från Damkommittén
 • Golfklubbens höstlotteri

För att ta del av informationen klicka på det bifogade dokumentet Medlemsinformation nr 10 2018 (pdf)

Golfhälsningar

Anders Forss

Klubbkommittén

Klart med ny klubbchef

Styrelsen har beslutat att anställa Lena Lantz som ny klubbchef. Hon tillträder den 10 januari 2019.

Lena kommer närmast från en tjänst som verksamhetschef inom Enköpings kommun. Hon har erfarenhet av att leda en varierande verksamhet. Genom extern och intern samverkan har hon drivit utveckling, optimering och effektivisering i olika verksamheter. Hon har god insikt och kunskap i bokföring, redovisning samt budgetarbete. Lena är van vid chefsrollen och hon tycker det är viktigt att vara med och påverka, att entusiasmera medarbetare och få dem att utvecklas till ett bra team som gör det bästa för medlemmar, besökare och styrelse. Lena har god insikt i golfklubben då hon varit ledamot i styrelsen i 5 år samt är medlem sen snart 10 år.

Vi välkomnar Lena till rollen som ny klubbchef för Öregrunds GK