Nyhetsbrev nr 3 2019

Här kommer nyhetsbrev nr 3 2019. Nyhetsbrevet innehåller följande rubriker:

 • Ordföranden har ordet
 • Rapport från styrelsemöte den 16 mars
 • Rapport från vår-årsmöte den 23 mars
 • Rapport från marknadskommittén
 • Rapport från seniorkommittén
 • Rapport från bana / anläggning
 • Städdag den 13 april
 • Lär dig mer om de nya reglerna
 • Frivilliggrupper (Påminnelse)
 • Erbjudande till klubbens medlemmar
 • Bridgekursen bättre spel

För att ta del av informationen klicka på det bifogade dokumentet: Medlemsinformation nr 3 2019 (pdf)

Golfhälsningar

Anders Forss

Klubbkommittén

Referat från årsmöte vår 2019

Ordförande Håkan inledde med att hälsa alla välkomna till vårårsmötet där 41 medlemmar närvarande.

Korta punkter från 2018:

(Allt material finner du i handlingarna som skickades ut inför mötet: Årsmöteshandlingar vår 2019)

 • Padelbanan är inköpt och kommer drivas i egen regi från och med nu.
 • Ca 45 ungdomar har deltagit i juniorträningar under 2018.
 • Klubben har ett omfattande deltagande i regionens seriespel med 14 lag. En stor eloge till alla som engagerar sig i det.
 • 100 medlemmar omfattades av den årliga handicaprevisionen.
 • 98 stycken spelade klubbmästerskapet i augusti.
 • 14 öppna klubbtävlingar arrangerades med ca 1 800 deltagare totalt vilket bidragit till vår intäktssida.
 • Efter beslut fattat av styrelsen kommer ingen klubbtidningen att skickas ut till medlemmarna under 2019. Detta då det är en stor utgift och kräver stor arbetsinsats.
 • Seniorpower – träning där ett 70-tal kommit och tränat tillsammans. Under 2019 kommer detta äga rum på fredagar. Läs mer här:  Senior Power (pdf) och Senior Power program 2019 (pdf)
 • Vattentillgången – Resultatet efter undersökningar som gjorts av anläggningskommittén är att det finns ingen möjlighet att bygga dammlucka vid 12:ans damm just nu. En åtgärd i år blir därför att vi ska försöka pumpa vatten från dammen vid 12:an till 8:ans damm tidigare så man inte hamnar i situationen med tömd damm vid 8:an. Anläggningskommittén kommer fortsätta arbeta på att hitta lösningar på

Ekonomi

 • Rörelseresultatet 992 000 minus jämfört med 273 000 från föregående år. Mycket av det här beror på värmen som var vilket påverkade shop, greenfee och tävlingsintäkter. Dessutom tappade vi mycket på intäkter från sponsorer.
 • Det sistnämnda ser vi nu att engagemanget från den nyetablerade företagsgruppen redan har förändrat jämfört med föregående år. De arbetar mycket aktivt på att bibehålla redan befintliga sponsorer samt att locka nya till att ingå i företagsgruppen.
 • Vi bibehåller shopen på samma sätt som tidigare år. Vi kommer fortfarande ha ett varierat utbud i shopen men fokusera på målet att sänka lagervärdet markant.
 • Likvida medel 324 000 kr att jämföra med år 2017 då vi hade 1 204 000 kr. Förklaring är samma som ovan.

Hedersmedlem

 • Sture Holmgren blev utnämnd till hedersmedlem efter sina insatser som ordförande för golfklubben.

Presentation ny krögare

Vår nye krögare Thomas Pettersson presenterade sig. Han ser fram emot en bra säsong tillsammans där ambitionen är att ha öppet lika mycket som receptionen. Kommer satsa på att ha dagens rätt, sallader och viss a la carte, allt tillagat på bra råvaror. Thomas planerar även att ha öppet för julbord och för bokningar off-season.

Vad gäller kiosken är ambitionen att ha åtminstone bemannat på onsdagar och givetvis helgerna  Utöver det blir det en bedömning allteftersom erfarenhet.

Det kommer att gå att betala med kontanter, kort och swish.

Har du önskemål eller frågor prata gärna direkt med Thomas

Nya regler

Du har väl inte missat att det är nya regler för golfspel från och med 1 januari 2019. Du finner mer information via vår hemsida där vi har nya lokala regler publicerade och förbundet sida ”Nya regler 2019”

Den 27 april är det regelgenomgång på klubben. Du kan anmäla dig via golf.se här –>

Städdag den 13 april

Den 13 april kl 10 kommer vi ha en städdag på banan (med reservation för att vädret tillåter). Vi uppmanar alla som kan att vara med och kratta och plocka i ordning inför säsongen.

Information från valberedningen

På höstmötet valdes som valberedning för 2019 Christina af Ugglas, Sture Lindström och Janolof Lundholm (sammankallande). Vi tackar för detta förtroende.

Vi har nu gjort en planering av årets arbete. Juli och augusti blir två intensiva månader då vi kommer att träffa alla i styrelsen. Detta för att sedan ha ett förslag klart till slutet av september som skall presenteras på höstmötet.

Året 2018 präglades av en viss turbulens på klubben. Vi ser 2019 som ett år då vi ska konsolidera oss i klubben för att kunna gå framåt på ett bra sätt. Där ser vi att samverkan mellan styrelse och kommittéer kommer in som en viktig fråga, liksom styrelsens storlek. Sedan behöver man också se hur vi långsiktigt ska hantera marknadssidan. Valberedningen har naturligtvis inte detta inom sitt ansvarsområde, men en god samverkan mellan valberedningen, styrelse och kansli är nödvändig för att vi ska kunna arbeta fram bästa möjliga förslag till höstmötet.

Har ni tankar och idéer kring bra krafter för styrelsearbetet eller kommittéer – skicka ett mail till oss på valberedningen@oregrundsgk.com, ring eller skicka ett sms (du finner kontaktuppgifter här på valberedningens sida –>. Vi är tacksamma för alla tips!

Valberedningen har ett viktigt uppdrag att föreslå vilka personer som ska utgöra klubbens styrelse samt klubbens revisorer. Genom detta arbete bidrar vi till att skapa en plattform för en god utveckling inom klubben.

Styrelsemöte 3 2019 (referat)

Idag hölls styrelsens tredje möte för året. Det var ett kortare möte då styrelsen  ägnade tid åt verksamhetsplanering.

Beslut om differentierad greenfee

Styrelsen har under en tid diskuterat att differentiera greenfeeavgifterna. Att ha en differentierad greenfee innebär i praktiken att avgiften är olika beroende på till exempel tid och dag. Styrelsen enades om att testa en variant där klubben sänker ordinarie greenfee med 100 kr efter klockan 14. Observera att det inte kommer medges några rabatter på rabatten. Det går således inte att kombinera avdraget på 100 kr och dessutom använda golfhäftet, medlemsrabatt eller liknande. Spelaren måste bestämma innan betalning vilket alternativ som han/hon vill använda sig av.

Nya lokala regler

Styrelsen beslutade om nya lokala regler. Du finner dessa på vår sida om lokala regler här –>

Lär dig mer om de nya reglerna

Välkomna till en regelutbildning där vi främst går igenom de nya golfreglerna som gäller från och med 1 januari 2019.

 • Lördagen den 27 april kl. 15:00 i konferensrummet på klubben.
 • Utbildare är Peter ”Pro” Andersson och det är kostnadsfritt!
 • Vi kommer i samband med utbildningen erbjuda er att köpa den nya regelboken, samt en praktisk och rikt illustrerad regelguide med reducerat pris.
 • Anmälan görs här via GIT –>

Tävlingsprogrammet är fastslaget

Programmet fastställdes på styrelsemötet. Inom kort kommer samtliga tävlingar finnas tillgängliga via GIT.

Kallelse vårårsmöte

Välkommen till årsmöte vår 2019

Plats: Restaurangen, Öregrunds GK
Tid: Lördag den 23 mars kl 10

Du finner handlingarna här: Årsmöteshandlingar vår 2019 (pdf)

Du kan även beställa handlingar via:

 • e-post: info@oregrundsgk.com eller
 • per telefon 0173-324 50
 • Genom besök på klubbens kansli. (Obs ring innan och säkerställ att kansliet är bemannat den dag och tid du avser komma)

Välkomna önskar

Styrelsen

Nyhetsbrev nr 2 2019

Här kommer nyhetsbrev nr 2 2019. Nyhetsbrevet innehåller följande rubriker:

 • Klubbchefen har ordet
 • Rapport från styrelsemöte den 16 februari
 • Rapport från marknadskommittén
 • Rapport från seniorkommittén
 • Rapport från bana / anläggning
 • Engagerade juniorledare
 • Frivilliggrupper
 • Kampanj på Golfhäftet
 • Erbjudande från Alewalds

För att ta del av informationen läs här Medlemsinformation nr 2 2019 (pdf)

Golfhälsningar

Anders Forss

Klubbkommittén

Styrelsemöte 2 2019 (referat)

Lördagen den 16 februari hade styrelsen årets andra möte. Nedan finner du några punkter som diskuterades.

Rekrytering receptionspersonal inför sommaren

Det pågår rekrytering av anställda inför sommaren. Glädjande kan vi meddela att bland annat Ulrika Forsberg kommer att arbeta 75 % i receptionen under kommande säsong.

Övergång till att bli kontantfria

Under säsongen kommer receptionen att påbörja en övergång till att vi ska bli kontantfria så långt som möjligt.

Diskussion om ”no show”

Flera klubbar i Sverige använder sig av avgift för så kallad ”no show”. Det vill säga att om du inte kommer på din bokade tid blir du debiterad en avgift. Styrelsen diskuterade om även Öregrunds GK skulle införa detta säsongen 2019. Vi landade dock i att vi först och främst ska bli hårdare på att följa våra befintliga regler kring speltider. En påminnelse om dem är:

 • Du ska anmäla din ankomst i receptionen senast 30 minuter före bokad starttid.
 • Receptionen äger rätt att sätta in köande spelare om angivna tider ej hålls.
 • Receptionen kan också sätta ihop tvåbollar till fyrbollar för att få jämnare flyt på banan

Spel utan att ha erlagt greenfee

Styrelsen är eniga om att spelare som ertappas på banan utan att ha betalat greenfee får betala dubbel greenfee samt att vi anmäler det till deras hemmaklubb.

Golfens Dag 25 maj

Även i år kommer Öregrunds GK vara med och arrangera aktiviteter på golfens dag som är den 25 maj.

Tävlingsprogrammet

Tävlingskommittén har tagit fram ett program för året. Styrelsen kommer att besluta om det på nästa möte den 16 mars. I stort kan sägas att det ser ut som föregående säsong. Golfveckan kommer att äga rum vecka 28.

Arbetsgrupper för ideella

Klubbkommittén har satt samman ett förslag för att vi äntligen ska komma igång mer organiserat med att använda ideella krafter till olika arbeten på vår anläggning. Är du intresserad så kommer mer information i nästa nyhetsbrev den 28 februari.

Grillmiddag 17 juli

Boka in den 17 juli i era kalendrar. Då planerar vi för informations- och grillkväll på golfklubben.

Nyhetsbrev nr 1 2019

Här kommer nyhetsbrev nr 1 2019. Nyhetsbrevet innehåller följande rubriker:

 • Några ord från ordförande Håkan Sjöberg
 • Rapport från styrelsemöte den 19 januari
 • Rapport från marknadskommittén
 • Rapport från bana / anläggning
 • Vi söker säsongspersonal till reception och restaurang

För att ta del av informationen klicka på det bifogade dokumentet: Medlemsinformation nr 1 2019 (pdf)

Golfhälsningar

Anders Forss

Klubbkommittén

Styrelsemöte 1 2019 (konstituerande) referat

Årets första möte är ett så kallat konstituerande möte. Det innebär att vi välkomnar våra nya styrelsemedlemmar och fördelar rollerna i styrelsen inför året. Du finner information om styrelsen här (länk till sida).

Fördelning roller/ansvar:

 • Ordförande: Håkan Sjöberg
 • Vice ordförande: Per Gunnar Sjöström
 • Kassör: Per Gunnar Sjöström
 • Bana och anläggning: Andris Zarins
 • Klubb: Anders Forss
 • Marknad: hanteras av marknadsgruppen bestående av Kai Johansson, Håkan Ahlström och Claes-Håkan Sandberg.
 • Sport: Christina Ellesjö-Eriksson
 • Webbansvarig och information: Catharina Frostner
 • Stefan Widén (suppleant) var ej med på mötet därmed är inte kommitté beslutad ännu

Våra nyinvalda styrelseledamöter och suppleanter:

 • Lars-Johan Eriksson kommer att ansvara för tävlingskommittén
 • Ulla Bergström Johansson kommer att vara del av klubbkommittén
 • Peter Larsson var ej med på mötet därmed är inte kommitté beslutad ännu
 • Hans Classon var ej med på mötet därmed är inte kommitté beslutad ännu

Ekonomi

Inför 2019 har PG tagit över efter Lennart som ny kassör. Vi konstaterade att vi ej har nått upp till uppställda mål under 2018 vilket främst kan härledas till tapp inom kategorierna medlemsavgifter, greenfeeintäkter och sponsorintäkter. Styrelsen har kostnadskontroll men inser vikten av att vi måste arbeta hårdare med att attrahera och behålla nya och befintliga medlemmar samt att locka greenfeegäster till vår bana. Här kan nämnas att Öregrunds GK numera även är ansluten till Golfhäftet vilket vi hoppas kan locka ännu fler att besöka vår bana. Vad gäller arbetet med att locka sponsorer till vår förening har marknadsgruppen arbetat hårt under slutet av hösten och där ser vi redan goda resultat.

Anläggning

Positivt är att våra dammar nu är välfyllda med vatten. Negativt är att stormen Alfrida ställde till det en hel del även för oss. En hel del träd fälldes och dessvärre tog stormen även är vårt utslagshus vid drivingrangen och det är nu ett minne blott (totalförstört).

Mer information från anläggning kommer löpande under året. Du kan läsa om banutvecklingen här (länk) och vårt miljöarbete här (länk).

Kansli

Klubbchef Lena tillträdde sin tjänst 10 januari med lite tjuvstart i slutet av föregående säsong. Det är mycket att sätta sig in i men allt känns bra så här långt. Rekrytering av anställda till kansliet inför säsongen har påbörjats.

Marknad

Som redan nämnts arbetar marknadsgruppen med Kai Johansson i spetsen mycket hårt på att locka sponsorer till föreningen. Gruppen har satt samman ett gediget program för företagen att ta del av där första företagsträffen är planerad till den 1 februari på golfklubben. Den 26 april är planen att genomföra en nätverksträff och workshop i Societetshuset i Öregrund.

Klubb

 • Ny restauratör är på gång, mer information kommer när allt är klart.
 • Nyhetsbrev kommer presenteras 1 gång i månaden på samma sätt som under 2018

Återigen pratade styrelsen om att komma igång med arbetsgrupper där vi kan aktivera medlemmar i vissa skötselfrågor. Redan idag arbetar några medlemmar med detta men vi inser att det finns fler intresserade och fler arbetsområden. Om du vill du hjälpa till med mindre sysslor runt klubben tag då kontakt med Lena Lantz (0173-324 50). Vi kommer även inom kort informera om datum för uppstartsmöte för alla er som vill hjälpa till på olika sätt.

Sport

Padel

 • Vi har köpt padelbanan vilket möjliggör för klubben att anordna evenemang och aktiviteter även här.

Tävling

Första mötet för tävlingskommittén sker söndag 20 januari. Tävlingsprogram presenteras längre fram. Golfveckan är preliminärt förlagd till vecka 28 och KM 24-25 augusti. Vill du vara med i tävlingskommittén hör av dig till Lars-Johan Eriksson.

Vid tangenterna Catharina Frostner 2018-01-19.

Julbrev från vår avgående ordförande

Julbrev från avgående ordförande Sture Holmgren

(Brevet i pdf Medlemsinformation nr 12 2018)

För styrelsens räkning vill jag tacka alla våra medlemmar, anställda, funktionärer, gäster och sponsorer för det gångna året.

2018 var ett mycket turbulent år för vår klubb. Vi hade den varmaste och torraste sommaren på 260 år, detta förde med sig att intäkter från greenfee och range minskade radikalt och i en omfattning som vi inte varit med om tidigare.

Sponsorintäkterna minskade också. Nu har vi dock etablerat en ny marknadsorganisation inför nästa år samtidigt som vi har en ny klubbchef, som gör att vi har goda möjligheter att komma upp i tidigare nivåer när det gäller sponsorintäkter.

Vi hälsar Lena Lantz varmt välkommen som klubbchef. Lena är ju väl känd i klubben som en aktiv medlem både som spelare och tidigare medlem i styrelsen.

Vi fick även ökade kostnader under sensommaren och hösten för att återställa banan i ett bättre skick inför kommande säsong. Förhoppningsvis har vi vädrets makter med oss, så att det inte blir en lika extrem sommar som 2018. Vi investerar också i våra vattendepåer under året för att bli mindre sårbara kommande år.

Styrelsen har lagt en stark budget för 2019 där vi räknar med ett rejält överskott.

Inför julen kommer vi att ha julrea på klubben den 15 och 16 december. Detta är även ett trevligt sätt att träffas på klubben inför helgerna.

Avslutningsvis vill jag tacka för mina 6 år i styrelsen, varav 4 år som styrelseordförande. När jag tittar tillbaka är det mycket som hänt under dessa 6 år. Vi har färdigställt maskinhallen och förhandlat fram ett nytt 25-årskontrakt för banan och har även inlett förhandling om eventuellt köp av marken.

Banans utvecklingsplan som utarbetats i samråd med Pierre Fulke har påbörjats med ombyggnad av hål 1, 18, 11 och 12.

Padelbanan har byggts och klubben har nu även köpt den. Padelbanan kommer att ge en bra avkastning och ökad aktivitet runt banan och klubbhuset.

Jag vill uppmuntra fler medlemmar att ställa upp och arbeta i olika funktioner i klubben. Detta är en grundförutsättning för att klubben skall fortsätta att utvecklas.

Slutligen vill jag önska den nya styrelsen lycka till i framtiden och önska alla

God Jul och Gott Nytt År

Sture Holmgren