BANPERSONAL

Banans dagliga skötsel och långsiktiga utveckling kräver hårt arbete, ett bra lagarbete och personal som brinner för sin sak. Det är helt enkelt deras förtjänst att vi har den fina bana och anläggning vi har. Tänk på deras säkerhet och visa hänsyn när de arbetar ute på banan!

Under 2018 är vi i stort samma team som förra säsongen med Roger Stark, Johan Andersson, Ulf Engqvist, Reine Axelsson, David Molin och ny i teamet är Kenneth Skogh.

Banchef

Kjell Johansson
Telefon: 0173-324 50

Reparatör/Banarbetare

Roger Stark
Telefon: 0173-324 54

Banförman

Johan Andersson
Telefon: 0173-324 54