BANPERSONAL

Banans dagliga skötsel och långsiktiga utveckling kräver hårt arbete, ett bra lagarbete och personal som brinner för sin sak. Det är helt enkelt deras förtjänst att vi har den fina bana och anläggning vi har. Tänk på deras säkerhet och visa hänsyn när de arbetar ute på banan!

Reparatör/Banarbetare

Roger Stark
Telefon: 0173-324 54