Inlägg av Kjell Johansson

Ny dränering mellan hål 1 och 18

I samband med renoveringen av dammen på hål 1, 3 och 17 lägger vi även ner en ny dräneringsledning från greenområdet på hål 18 ner till dammen. Vi lägger även ner en elkabel som strömförsörjning till en syresättare som kommer placeras i dammen för att förbättra vattenkvalitén. Kjell Johansson, Klubbchef

Besök av vildsvin på golfklubben.

Natten till idag har vi haft besök av vildsvin på golfbanan. Djuren har varit inne och ätit ekollon på ett flertal platser. Samt bökat upp ett område på korthålsbanan. Det har gjort att vi har förstärkt viltstängslet med ytterligare elektriska trådar på de ställen där vi sett att de har tagit sig in. Nu hoppas vi […]

Hålen 10 – 18 är stängda p.g.a. djupluftning av greener.

Invintringen av  våra greener startar upp i morgon onsdag den 19 oktober. Vi börjar med att dressa och djuplufta greenerna vilket gör att vi stängen hålen 10 t.o.m. 18 för allt spel. Arbetet görs i första hand för att dränera och syresätta marken.  I samband med dessa arbeten tömmer vi även bevattningsanläggningen vilket gör att vi stänger av toaletterna […]