Inlägg av Kjell Johansson

Djupluftning greener och renovering av tee 55 på hål 5

Hösten börjar göra sig påmind och med det så startar vi upp höstarbetet med att djuplufta greenerna. Det som även kommer påbörjas är renovering av vissa tees med början på hål 5. Här flyttar vi fram utslagsplatsen till tee 47. Vi hoppas att höstarbetena inte ska störa spelet alltför mycket. Kjell Johansson, Banchef

Testkörning av ny spruttruck från Toro.

Vi har nu börjat provköra olika sorters maskiner. En av de viktigaste maskinerna som vi använder är spruttrucken. Den används framförallt till att lägga ut flytande gödsel på våra greener, tees och fairways. Tyvärr är slitaget väldigt stort då vissa av sprutprodukterna sliter hårt på utrustningen. Det gör att vi är i stort behov av […]

Golfbanan är öppen för spel

Nu har vi öppnat 18-hålsbanan för spel. Golfbanan är fortfarande väldigt känslig för slitage så vi ber alla att vara noga med att lägga tillbaka uppslagen torv och laga nedslagsmärken. Greenerna har fortfarande en del skador från vintern (snömögelangrepp) som kommer växa ihop inom kort. Toaletterna på golfbanan är tyvärr stängda p.g.a. läckage. Reparation kommer genomföras […]