Inlägg av Lena Lantz

Snö och isläget

Skidåkningen på golfbanan är nu inte möjligt då snön har tinat bort och övergått till is på greener och fairways. Det har gjort att vi har koncentrerat veckans arbete till att bara skotta bort is och slask från greenerna. Idag torsdag så har vi endast lite is kvar på green 18. Kjell Johansson, Klubbchef

Status greener

Vintern så här långt har inte varit bra för golfbanan och framför inte för greenerna. Många av greenerna har varit helt utan snö men vissa har legat helt under snö och is en längre tid. De senaste dagarnas mildväder har dock gjort att vi har kunnat ta bort väldigt mycket is på greenerna vilket är positivt. Nu hoppas […]

Ny dränering mellan hål 1 och 18

I samband med renoveringen av dammen på hål 1, 3 och 17 lägger vi även ner en ny dräneringsledning från greenområdet på hål 18 ner till dammen. Vi lägger även ner en elkabel som strömförsörjning till en syresättare som kommer placeras i dammen för att förbättra vattenkvalitén. Kjell Johansson, Klubbchef

Besök av vildsvin på golfklubben.

Natten till idag har vi haft besök av vildsvin på golfbanan. Djuren har varit inne och ätit ekollon på ett flertal platser. Samt bökat upp ett område på korthålsbanan. Det har gjort att vi har förstärkt viltstängslet med ytterligare elektriska trådar på de ställen där vi sett att de har tagit sig in. Nu hoppas vi […]