Inlägg av Lena Lantz

Styrelsemöte 10 2019 (referat) samt konstituerande styrelsemöte

Lördagen den 7 december kl. 10:00 höll styrelsen sitt tionde möte för året. Årsmötet Ett stort tack till Peter Runeborg som bjöd på tårta som tack för alla år här på klubben. Styrelsen diskuterade årsmötet och var mycket nöjd att det hade varit en så stor uppslutning, 54 personer deltog. Styrelsen fångade upp de punkter […]

Vi söker Ekonomiassistent deltid 75%

Öregrunds golfklubb söker ekonomiassistent på deltid 75% Beskrivning av tjänsten I rollen som ekonomiassistent kommer du att arbeta med en golfklubbs löpande bokföring, avstämningar och vara delaktig i bokslut. Du som söker har gymnasieutbildning med ekonomisk inriktning eller motsvarande utbildning. Du har mångårig erfarenhet av att arbeta med ekonomi och redovisning, har goda kunskaper i […]

Styrelsemöte 9 2019 (referat)

Styrelsemöte 9 2019 (referat) 16 november, 2019/ Lördagen den 16 november höll styrelsen sitt nionde möte för året. Ekonomisk genomgång P-G Sjöström gav en information om det aktuella ekonomiska läget. Antal greenfeegäster tom 31 okt var 4 142  vilket är färre än budget men intäkten per gäst är högre och det innebär att vi ändå […]

Prenumerationserbjudande Svensk Golf 2020

Eftersom Svensk Golf övergår till en prenumererad tidskrift 2020 har Öregrunds Golfklubb inlett ett samarbete med Svensk Golf. På detta vis får alla Öregrunds medlemmar ett specialpris (239 kr för hela 2020) där även Öregrunds Golfklubb får ett bidrag på 40 kr per tecknad prenumeration. Erbjudandet: Öregrund GKs medlemmar tecknar prenumerationen för 239 kr (hela året […]