Arbete på hål 10

Frivilliggruppen gör fint i backen ner på hål 10