AKTUELLT PÅ BANORNA

Här nedan finner du löpande information om läget på vår anläggning:

  • Under hösten anlades nya sandfickor vid maskinhallen.
  • 16 nov 2020 startade renovering av omklädes rummen vid driving rangen, frivilliggruppen gör grovjobbet och river ut allt. Det kommer att stå färdigt till våren.
  • 7 dec 2020, Klubbhusets utbyggnation har påbörjats med att frivilliggruppen rensade bort alla plattor och förbereder arbetet med grunden
  • 26 jan, Byggarbetarna börjar med bygget som ska vara klart 1 april

ÖREGRUNDS GK

Sandviks Gård

742 91 Östhammar

Telefon: 0173-324 50

info@oregrundsgk.com

2018-09-18

Nu har vi startat upp invintringen av våra greener med vertikalskärning och dressning. Så snart det är gjort kommer vi fortsätta med att hjälpså och höstgödsla. Nu hoppas vi på att vädret är med oss. Vertikalskärningen och hjälpsådd av våra fairways fortsätter enligt plan.

2018-08-28

Nu har vi startat upp höstens arbete med att vertikalskära och hjälpså de flesta fairways. Det gör att fairways och ruffar vissa tider kommer vara bemängda med klipprester. Vi kommer naturligtvis försöka se till att golfspelet inte påverkas alltför mycket.

2018-08-14

Senaste åskvädret ställde till stora problem på golfbanan. Det som drabbades var bevattningssystemet, bollautomaten, centralenheten för viltstaket och syresättaren i dammen på hål 1.

Just nu håller vi på att reparera vattenspridarna ute på flera av våra fairways. Vi hoppas att allt skall vara klart till kommande vecka

2018-08-04

Så kom då äntligen regnet vilket medförde att de flesta bunkrar vattenfylldes och gångvägarna fick stora skador. Tyvärr skadades även bevattningsanläggningen vid åskvädret vilket gjorde att bl.a. styrsystemet för närvarande ej är i drift. Reparations- och justeringsarbeten har påbörjats och kommer slutföras under kommande vecka.

2018-07-12

Många veckor utan regn har satt stora spår i vår bevattningsdamm vid hål 8. Det har gjort att vattennivån just nu är lägre än på många år och att vi fortsättningsvis är väldigt försiktiga med vattenförbrukningen.

Vi har sedan tidigare slutat bevattna våra fairwayytor, nu har vi även dragit ner vattenmängden runt greenområden och tee-ytor.

För att planera inför kommande veckors eventuella torrperiod drar vi nu även ner vattenförbrukningen ytterligare. Vi gör nu dessa åtgärder för att trygga vattenförsörjningen till framför allt våra greener som är den känsligaste delen på golfbanan.

Detta medför naturligtvis att stora ytor på golfbanan kommer bli väldigt torra med gult gräs och viss sprickbildning. Nu hoppas vi att vädergudarna är med oss så vi får lite regn framöver.

2018-06-13

Vårt nya tee-område på hål 1 börjar ta form och gräset tycks trivas trotts den torra väderleken. Vi räknar med att ta området i drift i slutet av juni månad.

2018-06-01

Efter den långa torrperioden så börjar torkan även drabba Öregrunds Golfklubb. Det gör att vi måste börja hushålla ordentligt med vårt vatten och prioritera de områden som behöver vattnet allra mest.

Prioriteringsordningen är följande:
1. Greener
2. Tees
3. Foregreens
4. Fairways

Prioriteringen av bevattningen kan medföra att vissa områden kan få torrsprickor och att gräset bli torrt och gult. Nu hoppas vi naturligtvis på lite regn.

2018-05-09

Under dagen har vi arbetat med extra mycket med greenerna. Det vi har gjort är vertikalskärning, hjälpsådd och dressning av greenerna.

2018-05-04

Nu har vi öppnat 18-hålsbanan för spel. Golfbanan är fortfarande väldigt känslig för slitage så vi ber alla att vara noga med att lägga tillbaka uppslagen torv och laga nedslagsmärken.

Tillsvidare har vi provisoriskt tee 55 / 47 på hål 1 och provisoriska greener på hål 5 och 18.

2018-04-19

Idag torsdag har vi ut lagt säsongen första flytande gödselgiva på greenerna vilket är väldigt sent mot tidigare år. Nu hoppas vi att meteorologernas väderprognoser stämmer och att värmen kommer. Inom kort försöker vi även starta upp drivingrangen och bollautomaten så ni har möjlighet att börja säsongens hårdträning.

2018-04-05

Äntligen kan man konstatera att våren är på gång men det dröjer innan vi kan börja spela. Vi har äntligen lyckat ta bort all is från alla greener förutom på hål 18 men snart är även den klar. Nu hoppas vi på värme dygnet runt så all snö på resten av golfbanan försvinner.

2018-03-20

Vintern håller fortfarande i sig vilket gör att vi försöker ta bort så mycket snö som möjligt i väntan på snösmältningen. För att se hur greenerna klarat vintern gör vi kontinuerligt växtodlingar av greengräset. Det man redan nu kan konstatera är att vissa greener kommer ha vinterskador efter all isbildning. Nu hoppas vi att snösmältningen tar fart ordentligt.

2018-03-06

Idag tisdag har vi kört upp nya skidspår. Trevligt att så många utnyttjar skidspåren nu när vi har gått om snö och ett fantastiskt vinterväder. Vi är naturligtvis tacksamma om ni följer de uppdragna spåren och inte åker ”kors och tvärs”. Samtidigt börjar vi ploga bort snö från våra greener för att eliminera isbildningen när snön börjar smälta.

2018-01-29

Vintern så här långt har inte varit helt optimalt för golfbanan och framför inte för våra greener. Många av greenerna har varit helt utan snö men vissa har legat helt under snö och is en längre tid. De senaste tidens mildväder har dock gjort att vi har kunnat ta bort mycket snö och is på greenerna vilket är positivt.

För att följa gräsets utveckling på greenerna tar vi kontinuerligt växtprover för att se överlevnad- och livskraften i gräset. Så här långt ser allt rätt bra ut och hoppas vi att vädrets makter är med oss så vi inte får alltför mycket regn som då riskerar att frysa till ny is.

En av alla uppgifter som Roger Stark och Johan Andersson arbetar med är att utföra maskinservice så de ska fungera utan bekymmer. Man byter ut slitna maskindelar, slipar skär och sätter sedan ihop allt igen allt enligt våra framtagna kontrolljournaler. Det är en viktig uppgift som gör att våra maskiner får en lång livslängd.

Vi har även påbörjat ett arbete med att gallra vissa skogspartier bl.a. mellan hål 1 och 18 för att skapa bättre ljusförhållanden och sikt mellan hålen.

2018-01-25

Vädret skiftar väldigt snabbt, just nu är det +5 grader hård vind och sol. Det har gjort att nästan all snö är borta och skidåkningen för den här gången är över. Nu får vi övergår till barmarksträning.

2017-11-27

Snövädret som vi hade förra veckan med en våldsam avsmältning och stora vattenflöden är nu över för den här gången. Idag måndag har vi förhoppningsvis utfört säsongens sista sprutning i vårt invintringsprogram.  Nu hoppas vi på lite kyligare väder men prognosen de kommande dagarna visar tyvärr regn.

2017-11-13

Säsongens första snöfall kom i natt.

2017-11-02

Sista steget i vårt invintringsprogram av golfbanan har genomförts i dag. Vädret har varit helt perfekt för att lägga förhoppningsvis säsongens sista giva inför kommande snöfall. Som det just nu ser ut så har greenerna klarat svampangreppen väldigt bra. Nu hoppas vi att kylan kommer så greenerna får bästa tänkbara förutsättningar att övervintra.

2017-10-19

Vi har nu tagit beslut om att stänga 18-hålsbanan för spel. Nu hoppas vi att det torkar upp så vi kan komma ut med maskinerna och slutföra invintringen.

2017-10-17

Arbetet med att bygga om 1;ans tee-område har nu äntligen påbörjats. Dagen började inte så bra då det var både åska och regn men nu hoppas vi på att vädret vänder. När det gäller 18-hålsbanan så är den fortfarande stängd då vi fick cirka 10 mm regn i natt.

2017-10-09

Arbetet med att bygga om 1;ans tee-område har blivit lite försenat då vi inte kan komma upp med en 10 ton tung  grävmaskin. Så snart vädret blir bättre kommer vi återuppta arbetet. Vädret har även ställt till det för golfspelet då vi inte kan släppa ut spelare på 18-hålsbanan då risken är stor att vi trampar sönder underlaget.

2017-10-02

Invintringen av greenerna fortsätter med två dagars stickluftning. Området kring greenerna och våra tees har höstgödslats för stärka gräset för att bättre stå emot höstens påfrestningar.

2017-09-18

Nu har vi startat upp invintringen av våra greener. Under veckan har vi fått cirka 25 mm regn vilket gjort att golfbanan är väldigt blöt. Med anledning av detta så har vi stor risk för svampangrepp vilket gjort att vi lagt ut lite näring och andra produkter som förhoppningsvis skall hålla svampen borta.

2017-09-06

Idag lägger vi ut fast gödsel på greenerna. Det kan bli lite mörka fotspår kring hålkopparna men det går bort efter någon dag.

2017-08-29

Efter att vi har stressat greenerna inför och under klubbmästerskapet så har vi idag lagt ut flytande näring enligt vårt speciella recept. Vi har även lagt ut lite näring på våra tees inför kommande vertikalskärning. Nu hoppas vi att greener och tees återhämtar sig inför nästa viktiga arrangemang som är fredagens Sponsorgolf.

2017-08-22

Under dagen kommer vi trimma bunkerkanter och se till att bunkrarna får en rejäl renovering. Vi hoppas naturligtvis att ni som är i bunkrarna ser till att det är lika fint när ni lämnar den.

2017-08-16/17

Vertikalskärning och dressning av greenerna på 18-hålsbanan. Vi börjar direkt efter seniorgolfen och fortsätter så länge det är ljust.

2017-08-09

Banarbeten som kommer utföras under de kommande veckorna med start under morgondagen är stickluftning, vertikalskärning, dressning och gödsling av greenerna. Vi försöker göra detta så smidigt som möjligt för att inte störa spelt alltför mycket.

2017-08-01

Gödsling av greenerna utförs under dagen. Resultatet av syresättaren i dammen vid hål 1 ser ut att fungera tillfredsställande. Vi försöker hålla ner växtligheten runt kanterna och hoppas att karparna skall göra sitt arbete där vi inte kommer åt.

2017-07-18

Vertikalskärning och dressning av greenerna utförs under dagen. Vi gör detta för att återställa balansen och greenytans jämnhet efter golfveckans spel . Under morgondagen kommer vi inte klippa greenerna då vi avvaktar att dressmaterialet skall gå ner.

2017-07-11

Lagom till golfvecka har vi nu sjösatt vår nya syresättare i stora dammen vid hål 1, 3 och 17. Nu hoppas vi att vattnet i dammen kommer hålla en bättre kvalité än tidigare. För att eliminera växtligheten ytterligare har vi även planterat in ett antal karpar.

2017-06-27

Nu har vi startat upp förberedelsearbetet på golfbanan med sikte på golfveckan 10-15 juli. Det arbeten vi gör är enligt vår skötselplan med vertikalskärning, dressning och gödsling. Till det försöker vi trimma/klippa våra högruffar så mycket vi hinner.

2017-06-20

Våra fairways har nu börjat återhämta sig rejält efter alla vinterskador. Det har gjort att vi nu har sänkt klipphöjden till cirka 11 millimeter. Nu hoppas vi att det ska ta fart ordentligt så vi kan vara riktigt stolta över golfbanan.

2017-06-10

Bevattningsanläggning har åter slutat fungera och vi håller på att felsöka efter en eller flera kortslutningar i anläggningen. Arbetet gör att vi är tvungna att starta vissa spridare korta stunder under dagen. Vi hoppas ni har överseende med detta.

2017-05-28

Det är med glädje vi kan meddela att vi nu har öppnat greenområdet på hål 1 för spel efter renoveringsarbetet. Det som återstår är lite finjusteringen av bunkerkanter och några skarvar som ännu inte har växt till sig. Apropå bunkerkanter så hoppas jag att ni är lite försiktiga och inte trampar sönder kanterna som fortfarande är lite mjuka.

2017-05-15

Stort tack till alla som har hjälpt till med torvläggningen. Vi blev totalt 15 personer som totalt har lagt ut 1 800 kvm grästorv. Nu hoppas vi att torven ska etablera sig trotts det torra vädret. Resultatet från förra veckans läggning ser riktigt bra ut.

2017-05-11

Åter en dag med en kylig morgon. Det gör att vi skjuter första starttid till cirka 10.00 p.g.a. frusna greener. Så snart kylan släpper kommer vi även lägga ut näring på greenerna.

2017-05-10

Seniorgolfens start är flyttad idag p.g.a. lätt snöfall och frusna greener.

2017-05-08

Läggning av grästorv runt fairwaybunkrarna på hål 1 är nu genomfört. Vi blev totalt tretton personer som under tre timmar la ut cirka 700 kvm. De personer som förutom anställda var Per Landberg, Mats Strand, Lars-Erik Sehlstedt och Göran Ekblom, stort tack för era insatser. Nu väntar vi på nästa sändning (måndag den 15 maj klockan 12.00) av grästorv ca. 1 100 kvm som ska läggas framförallt runt 1;ans greenområde. Är du intresserad av att hjälpa till så anmäl dig i receptionen så vi vet vilka som kommer.

2017-04-17

Idag måndag (annandag påsk) håller vi 18-hålsbanan stängd. Vi får se under dagen om de frusna greenerna tinar upp. Vi hoppas på spel under eftermiddagen.

2017-04-16

Idag söndag (påskdagen) håller vi 18-hålsbanan stängd då golfbanan är vit av snö. Lite tråkigt men så kan det bli, vädret rår vi inte på. Vi hoppas på spel under morgondagen men det beror på vädret.

2017-04-13

Nu är banan öppen spel vilket är rekordtidigt. Vi har bollränna tills vidare. De områden som har begränsat spel är hål 1 med provisorisk green och MUA i och runt bunkrarna. Hål 11 och 18 är det MUA i och runt bunkrarna. Så snart vi får leverans av grästorv (i början av maj månad) kommer vi färdigställa områdena.

2017-04-10

Greenerna ser bra ut och nu börjar vi preparera dessa för spel då säsongsöppning närmar sig. Som vanligt har vi små skador på hål 3 och 18 greener. Vi arbetar just nu med att återställa de skador som uppkom vid höstens ombyggnadsarbeten.

Under säsongsstarten kommer vi så snart vi får leverans av grästorv lägga detta runt de områden som har byggts om. Vissa delar av områdena kommer också att besås. Det gör att det ordinarie greenområdet på hål 1 kommer vara avstängt tills grästorven har etablerat sig. Det område som berörs kommer även att förses med blå/vita pinnar, vilket betyder att det är spelförbud på dessa ytor. Så snart grästorven har etablerat sig kommer vi naturligtvis att se till att spel kan ske även på dessa ytor.

2017-03-24

Idag fredag lägger vi ut säsongen första flytande gödselgiva på greenerna vilket är väldigt tidigt mot tidigare år. Nu hoppas vi att meteorologernas väderprognoser stämmer och att värmen kommer. Under dagen öppnar vi även drivingrangen och bollautomaten så ni har möjlighet att starta upp säsongens hårdträning. Vi har även beställt nya utslagsmattor till korthålsbanan men leveransen dröjer någon vecka.

2017-03-13

Så var det åter dags igen, snöskottning och borttagning av is och vatten på greenerna.

2017-03-02

Skidåkningen på golfbanan är nu inte möjligt då snön har tinat bort och övergått till is på greenerna. Det har gjort att vi har koncentrerat veckans arbete med att bara skotta bort is och slask från greenerna. Idag torsdag så har vi endast lite is kvar på green 18.

2017-02-24

Nu har vi äntligen kört upp vinterns första skidspår. Vi är tacksamma om ni följer de uppdragna spåren och framförallt inte åker över greenområderna.

2017-02-20

Vintern så här långt har inte varit bra för golfbanan och framför inte för greenerna. Många av greenerna har varit helt utan snö men vissa har legat helt under snö och is en längre tid. De senaste dagarnas mildväder har dock gjort att vi har kunnat ta bort väldigt mycket is på greenerna vilket är positivt. Nu hoppas vi att vädrets makter är med oss så vi inte får alltför mycket regn som då riskerar att frysa till ny is.

2017-02-03

Nu är utgrävningen av vattendammarna på hål 1, 3 och 17 klart. Arbetet var välbehövligt då en stor mängd bottensediment har tagits bort. Bilden på vattendammen finns under ”Bildarkivet”.

2017-01-18

I samband med renoveringen av dammen på hål 1, 3 och 17 lägger vi även ner en ny dräneringsledning från greenområdet på hål 18 ner till dammen. Vi lägger även ner en elkabel som strömförsörjning till en syresättare som kommer placeras i dammen för att förbättra vattenkvalitén.

2017-01-17

Arbetet med att tömma dammen på hål 1, 3 och 17 har påbörjats. Det är cirka 4 000 kubikmeter vatten som ska pumpas bort innan utgrävningen och renoveringen kan starta.

2017-01-12

Under dagen träffar jag Upplands Berg & Schakt för genomgång av arbetet med rensning av dammen på hål 1, 3 och17. Vi räknar med att starta grävningen under kommande vecka om vädret tillåter.

2017-01-11

Natten till idag har vi haft besök av vildsvin på golfbanan. Djuren har varit inne och ätit ekollon på ett flertal platser samt bökat upp ett område på korthålsbanan. Det har gjort att vi har förstärkt viltstängslet med ytterligare elektriska trådar på de ställen där vi sett att de har tagit sig in. Nu hoppas vi att det hjälper.

2017-01-09

Efter ett kraftigt snöfall cirka 20 cm har det nu börjat smälta kraftigt vilket har gjort att golfbanan och framför allt greenerna har stående vatten. Detta tillsammans med kalla nätter gör att det bildas is. Nu hoppas vi på en längre tids milt väder så smältvattnet hinner försvinna.